fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Visszatért a Felvidék, mikor megszülettem én

Visszatért a Felvidék, mikor megszülettem én

Visszatért a Felvidék, mikor megszülettem én

Kossányi Miklósra emlékezem

Sok felvidéki ember szíve megdobban e dátum hallatán, látásán: 1938.11.2. A szentpéteriek szíve ugyanezen év 7. napján kétszeresen nagyot dobban. November hatodikáról hetedikére virradó hajnalán megszületett az első kisfiú szülőfalunkban, aki újra Magyarhonban kezdte meg életét a földi pályán. A felszabadító magyar honvédek talán éppen akkor értek Szentpéterre, amikor a kis Miklós először felsírt. Születése meghatározta egész életét, nemes jellemét.

A magyar honvédek bevonulása Komáromba

Az anyakönyvi kivonata nem mindennapi, ugyanis gyászos 18 évig az utódállam hivatalos nyelvén kellett kitölteni a hivatalos iratokat, így a születési és halálozási bizonyítványokat is. A kisfiút 1938. november 15-én anyakönyvezték. A szlovák nyomtatott szöveget áthúzták, fölé a magyar megfelelőjét írták. Kossányi Miklós József Csaba anyakönyvi kivonata ezt ékesen bizonyítja. Keresztapja nem más lett, mint Horthy Miklós kormányzó úr.

Horthy Miklós kormányzó úr elfogadta Kossányi József felkérését, hogy legyen a keresztapja Kossányi Miklósnak.
Horthy Miklós kormányzó úr elfogadta Kossányi József felkérését, hogy legyen a keresztapja fiának, Kossányi Miklósnak.

Megadatott neki, ami nem mindenkinek, nemes lelkű, magyarságát soha meg nem tagadó, nemzetét, népét versekkel, tanítással és tettekkel cselekvő édesapa, aki magyarsága miatt a száműzöttek keserű kenyerét ette hosszú évtizedekig és egy szintén népét, nemzetét óvó és szolgáló keresztapa. Miklós is erre az útra lépett. A nagyon rövid ideig tartó boldog, gondtalan gyermekkor után, már nagyon fiatalon elhagyta Magyarországot, testvéreit, édesanyját és követte hazája után sóvárgó édesapját a messzi Amerikába.

A tengerentúlon egyetemre jelentkezett, amit sikeresen el is végzett. Tanulmányai befejeztével a Ford gyárban dolgozott mérnökként sok évig. Magyarságáról itt sem feledkezett meg. Rokonlélekre lelt feleségében, Máriában, akivel közösen elindították Amerika magyar hangját az éterbe, túl minden határon.

Halgassa Észak-Ohio Magyar Hangját! - Kossányi Miklós hirdetése
Halgassa Észak-Ohio Magyar Hangját! – Kossányi Miklós hirdetése

Emberfeletti munka volt az Övék. A gyári munka befejeztével nem üldögéltek otthon koktéljukat szürcsölgetve, macskát simogatva, hanem nemzetmentő küldetést vettek vállaikra. Édesapja is csatlakozott hozzájuk, mindenben segítette munkájukat. Felkeresték a hontalan Nagyokat szerte Amerikában, felvették velük a kapcsolatot, interjúkat készítettek velük, irodalmi esteket tartottak, felolvasó délutánokat, mint egykor édesapja családja otthon, Szentpéteren és Komáromban. Élő példaképei személyesen, keresztapja fényképe és Mindszenthy hercegprímás fényképe pedig dolgozószobája falán voltak jelen. Számos hangfelvétel, régi filmtekercs készült munkásságuk során. Miklós hagyatékát, mert sajnos már nem él, testvére Katalin az Országos Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. Katika Miklóst és édesapját Magyar Örökség posztumusz díjra is nominálta, de sajnos ez nem sikerült Neki. Talán akad valaki, aki ezt felvállalja és a Kossányi név is párhuzamba kerül barátaiéval, akikkel naponta érintkezett. (Wass Albert, Nehéz Ferenc, Szeleczky Zita és még sokan mások). Nationality Broadcasting Network 1977-ben alakult, amely adó 1982-ben felkerült a műholdra is. Magyar televíziót is alapítottak 1979-ben, amely közel 30 000 óra műsort sugárzott.

Visszatérve Miklósra, Ő Magyarországi kapcsolatokat is kiépített még 1986-tól az akkori Magyar Televízióval megállapodott hosszas tárgyalásokat követően, hogy heti magyar mozi híradóhoz is hozzájuthatott úgy, hogy a Magyar Televízió magazinműsorokat küldött neki Amerikába, ami tulajdonképpen friss műsor volt. Ezen kívül kutatómunkát is végzett. Felkutatta az összes külföldön levő magyar filmtekercset, saját pénzen, 3000 fontért, leadta a saját TV-ben, majd hazaküldte az anyagokat a Magyar Nemzeti Filmarchívumnak. Sajnos egyetlen hazai kormány sem karolta fel ezt a kutatást. A 80-as évek után egy kis szünet állt be a televíziózásban is. Majd a kilencvenes években előbb a TV híradó majd a Duna TV küldött Clevelandbe egyórás hírösszefoglalót. Ezek az információk megtalálhatók a hagyatékot bizonyító és igazoló hivatalos iratokban, melyeket Kossányi Katalin rám bízott jelen év (2023) 11. napján. Úgy gondolja, nálam jó helyen vannak, és ha akad valaki, aki az életművet újra felterjeszti, annak rendelkezésére tudom bocsátani.

Kossányi Miklós József Csaba hosszú betegségét alázattal és türelemmel tűrte. Földi pályája 2009 novemberében fejeződött be. Ars poetikája ez volt:

„…Úgy éljetek kinn az Újvilágban,
Míg vándorlástok bús évadja tart,
Hogy hozzatok díszt nemzetünk nevére,
Bennetek tiszteljék a magyart.”

Ábrányi Emil

Írta: Sárközi Anasztázia
nevelő-könyvtáros
Kossányi József Alapiskola és Óvoda
Komáromszentpéter