Magyarságunk Hungarikumunk

Terebesfejérpatak

A település Terebes és Fejérpatak kárpátaljai falvak egyesülésével jött létre a XIX. században. Terebesfejérpatak (Terebesfehérpatak), első említése 1615-ös keltezésű oklevélen található, melyben Tribusfalvaként szerepel. A kárpátaljai városok és falvak kálváriájaként a trianoni diktátum után Csehszlovákiához, majd újra Magyarországhoz, azután Szovjetunióhoz és jelenleg Ukrajnához tartozik. Terebesfejérpatak Európa földrajzi közepe (1887-ben). Egykoron volt vasgyára, majd üveggyára, fűrészüzeme, aztán 1968-tól márványbányája és 1976-tól márványtábla készítő üzeme is.

Terebesfejérpatak Európa földrajzi közepe 1887 óta
Európa földrajzi közepe. 1887 óta egy oszlop jelzi a terebesfejérpataki pontot.

Európa közepe

Terebesfejérpatak az Osztrák-Magyar Monarchia Térképészeti Intézetének számításai alapján 1887-ben meghatározott Európa földrajzi közepének helyét jelző obeliszkről nevezetes.  A módszer: a kontinensünk határait érintő hosszúsági és szélességi körök felezővonalainak metszéspontjaként lett meghatározva többszöri méréssel. Persze többféle szempont szerint lehet végezni a meghatározást, ennek köszönhetően több helyen is határoztak meg földrajzi középpontot az évek alatt.

“Ez egy állandó, pontos és örök hely, amelyet egy nagyon pontos, Ausztria-Magyarországon készült különleges hosszúsági és szélességi mérőműszerrel állapítottak meg. 1887.” – olvasható a terebesfehérpataki obeliszken latin nyelven. Az emlékoszlopot az 1977-es évben újították fel.

Egy másik szempont szerinti Európa közepe a magyar Tállya a tokaj-hegyaljai borvidék területén fekvő település lett 1992-ben. 2000-óta egy 4 méter magas faragott főnix madár áll azon a bizonyos ponton.

Közeli településekért látogasd meg a Térképet!