fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Vers

Barangolások ködbe vesző emberek és értékek nyomdokán – Kossányi József

A magyar kultúra és irodalom bőséges kincstárral rendelkezik. Számtalan irodalmár, művész, orvos, feltaláló és sok más területen munkálkodó élete, arca, műve bevésődött emlékezetünkbe tanulmányaink, szabadidőnk során. Következik az „ám”, igen az ám, ami felöleli a kevésbé ismert, de értékben közismert nagyjainkkal párhuzamos alkotókat, akik nem kerültek vagy nem kerülhettek bele a tankönyvekbe. Róluk titokban, családi összejöveteleken, közösségekben megemlékeztünk.
Külföldre kényszerültek politikai és magyar nézeteik miatt, ahol aktívan vagy kevésbé aktívan tevékenykedtek. Írásaik, munkáik hazájukon kívül jelentek meg önköltségen, jobb esetben magán támogatásban. Családi ereklyeként őriztük a verses köteteket, regényeket, amelyek közül néhány már közelebb került a bővebb célközönség felé.
Mégis akad közöttük méltatlanul elfelejtett ember, akik nem keveset tettek a máért a múltban. Őket szeretném bemutatni írásomban források és kutatások segítségével.

Elsőként falunk, Szentpéter, szülötteit, illetve községünkben tevékenykedő, általam érdemesnek tartott
embereket mutatom be.
Kossányi József