fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

“Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban” avagy mi lett a szentpéteri kastély sorsa a Zichyek után?

“Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban” avagy mi lett a szentpéteri kastély sorsa a Zichyek után?

Több száz éven a Zichy család birtokolta, tudhatta magáénak a szentpéteri kastélyt. A cím kezdősora sokunk számára ismert, amelyet Vörösmarty Mihály Zalán futása hőskölteményéből idéztem. Nem minden vagyonukat veszítették el, de nagy részét igen. Szomorú sorsú, utolsó grófi lakója az a Zichy Miklós volt, aki életét adta a Magyar hazáért. Tán szerencséje is volt, ha mondhatjuk azt, hogy nem élte meg már a szeretett Hon szétdarabolását, keresztre feszítését.

Miklós gróf javai nagy részét és a kastélyt a kisvárdai bank elzálogosította, a banktól Kisdy vagy Kézdy-Vásárhelyi Árpád vásárolta meg. Ő is birtokolta egészen 1948-ig, amikor államosították. Árpád Szomoron született 1877. február 25-én. Szülei: Kézdivásárhelyi Imre és Malvine. Szomoron iskola van elnevezve édesapjáról – Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola. A család eredete ősi székely. Férfi tagjai hosszú évszázadokon át vagy karddal védték a hazát vagy államigazgatási emberként, vagy tudósként . 1289-től nemesi rangot kaptak érdemeikért. A család az évszázadok során több ágra bővült. Az egyik a Komárom vármegyei, Szomoron lakó ág, a honnan Vásárhelyi Árpád Szentpéterre került. Árpád tanulmányait Eperjesen, Debrecenben és Magyaróváron végezte. Közgazdász oklevelet szerzett és saját birtokain tevékenykedett. Az első világháborúban az orosz fronton küzdött, ahol fogságba esett, hazajövetelekor, mint tartalékos százados szerelt le. Az akkori cseh megszállott területen, Komáromszentpéteren gazdálkodott. Megnősült, felesége Lónyay Margit Emília Rózsa lett. Született egy lányuk, akit a Margit névre kereszteltek. Születésekor, 1910-ben, egy platánfát ültettek a kastély parkjába, amely jelenleg is áll, védetté lett nyilvánítva. Margit viszonylag sokáig élt, 2001-ben 91 évesen, halt meg. Ha járt ezalatt szülőfalujában, láthatta is a ezt a
gyönyörű, terebélyes fát, mely hirdeti letűnt korok dicsőségét, egykori pompáját. (forrás: https://www.familysearch.org/search/tree/results?count=100&q.anyDate.from=1827&q.anyPlace=Szent-P%C3%A9ter%2C%20Kom%C3%A1rom%2C%20Hungary&q.givenName=g%C3%A1bor&q.surname=zichy, ahol regisztrálás után sok mindenre rá lehet keresni). Akit érdekel a családfakutatás, itt hosszan elidőzhet.

Komáromszentpéter - Szentpéter Zichy-kastély
Gróf Zichy Miklós kastélya 1907 körül.

A Vásárhelyi család szintén támogatta a közügyet, az iskolát, a hadiárvákat. Mindezeket korabeli újságok hasábjain olvashatjuk. Főként a Komáromi Lapok foglalkozott sokat szülőfalunk történéseivel a Kossányi család, a Lámpások, révén is. Lehet, volt valami titok, ami körüllengte ezt a családot is, mint minden családot ezekben az embert próbáló időkben, amikor a férfiak a harctéren küzdöttek, az asszonyok gyermekeikkel hol kilátástalanul, hol rettegve a félelemtől várakoztak otthonaikban. Nem bolygatom, hagyom a holtakat pihenni, megvívták a saját harcukat. Vásárhelyi Margit, az anya, Budapesten halt meg 1931. március 20-án. A kastély utolsó tulajdonosa, Vásárhelyi Árpád, a kommunizmus alatt 1955. március 12-én távozott az élők sorából Komáromszentpéteren.

Egy képeslap 1945 előttről, melyen a kastély is látható.

Elmondhatjuk, hogy az egykor oly sokat szidott magántulajdonosok vagy éppen grófok, nem hagyták az enyészetnek birtokaikat, kastélyaikat ellentétben azokkal, akik embereket, társadalmakat szítottak ellenük. Az utókorra szinte semmi nem maradt.

A komáromszentpéteri kastély 2023-ban.
A komáromszentpéteri kastély 2023-ban. Fotó: Szabó János Zsolt

Írta: Sárközi Anasztázia
nevelő- könyvtáros
Kossányi József Alapiskola és Óvoda
Komáromszentpéter

Ajánló

Szárnyaló gondolatok egy kastélyról – A szentpéteri Zichy-kastély
Remélve tenni – az utolsó Zichy gróf Szentpéteren