Magyarságunk Hungarikumunk

Nagyrábé

Nagyrábé megfáradt legénye
Nagyrábé megfáradt legénye

Nagyrábé és a Des Echerolles-kastély

A Kruspér család a monográfiájuk alapján körül belül 1750-től birtokolja Rétszentmiklóst (Rétszentmiklós Nagyrábéval összenőtt település). 1846. augusztus 16-án Kruspér Laura Mária feleségül ment a franciaországból származó Giraud des Echerolles Károly császári és királyi hadnagyhoz. A közös “igen”-t a nagyváradi Szent László plébánián mondták ki. Mivel a Kruspér család fiúága kihalt a nevet az Echerolles-Kruspér név vitte tovább. Az Echerolles család 1789-94 között kerül Bécsbe, majd Nagyváradra. Károly Gratzban végezte a katonaiskolát, s a francia nemesség után megkapta az osztrákot, majd a Kruspér név felvételével a magyart is.

Eredetileg egy kúria állt a kastély helyén, melyből csak a nyugati része, a kápolna maradt meg. Az átépítéssel 1909-re végeztek. 1920-ban épült meg a birtokot körülvevő kőkerítés és bástya. Ám az épület jelenlegi formáját csak 1927-re nyerte el Sándor (Károly fiának) esküvőjére. Az összesen 4745 kataszteri hold méretű birtok egy 10 hektáros angolkerttel büszkélkedhetett, melynek területén két tó is megtalálható volt. A család füstpusztai kastélyát a nagyrábéival egy sétálóút kötötte össze, melynek közepén ma már csak romjaiban található meg az Echerolles család sírboltja a Telekhalom nevű dombon. A második világháborút a család a kastély pincéjében vészelték át, ám a harcok után az országot is el kellett hagyniuk, ingatlanjaikat pedig államosították. Mezőgazdasági szakiskola működött benne, majd a termelőszövetkezet irodáinak adott otthont a kastély, így 1983-ban felújították. 2002-óta magánkézben van, és munkálatok folynak a birtokon, hogy idegenforgalmi célokat is kielégíthessen.

forrás: Sárréti Krónika: Des-Echerolles-Kruspér kastély
www.nagyrabe.hu: Az Echerolles család kapcsolata Rétszentmiklóssal

Egresi János által készített kisfilm a kastélyról

Az 1809-ben épült református templom és a Kossuth emlékoszlop

A műemlék jellegű zsindelyes református templom 1803 és 1809 között épült későbarokk stílusban. Felújtására 1997-ben került sor Nagyrábé református egyházközössége, és a város önkormányzata által.

Nyegó Café

A keletnémet Barkas
1961-től 1991-ig gyártották Chemnitz városában (akkor Karl-Marx-Stadt). Magyarországon a ’90-es évek elejéig volt elterjedt a postai szállítóautók között.

II. világháborús daruszobros emlékmű

A település központjában áll egy elsőre nem világháborús emlékműnek tűnő alkotás. A talapzaton – a környék jellegzetes madara – két kitárt szárnyú daru látható. Talán a szálló madarak szimbolikája volt hivatott ellensúlyozni az “1944. október 17.”-es feliratot a talapzaton. Az emlékművet Győrfi Sándor késztette, kinek testvérének Lajosnak az alkotásait is jól ismerik a nagyrábéiak.

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

A bronzból és mészkőből késztett emlékművet Győrfi Lajos szobrászművész késztette. A domborművet 2002-ben helyezték el a Kossuth Lajos Művelődési Ház falán.

Borsós László (Debrecen, 1909. december 21. – Nagyrábé, 1984. február 18.) igazi néptantó volt, ki tevékenysége révén méltán lett híres a településen, mind a megyében. Az újtelepi iskolában tanított és nevelt. A gyerekeket kertészkedésre, zöldség- és gyümölcstermesztésre is tanította. A hozzáfordulóknak segített a hivatalos ügyek intézésében, a dokumentumok értelmezésében, megfogalmazásában. Küldetésének tekintette, hogy a településnek egészséges ivóvize legyen. A leventeoktatást irányította, olvasókört hozott létre, előadásokat tartott, melynek bevételét az “ínségakcióra” fordította. 1963-tól az átadott Művelődési Házat vezette. Példamutató munkásságának emlékét a születésének 100. évfordulóján 2009-ben elhelyezett márványtábla őrzi.

forrás:  Lőrincz Istvánné Borsós Judit: Borsós László

Galambdúcos kapu

‘Őseidnek szent hitéhez, Nemzetednek gyökeréhez Testvér ne légy hűtlen soha!”

Wass Albert

Millennium emlékoszlop

2000. augusztus 20-án állíttatta Nagyrábé Önkormányzata a képeken látható millenniumi emlékoszlopot. Az emlékoszlopon a felirat mellett megtalálható kifaragva a magyar címer, Nagyrábé címere és a koronázási jelvény: a jogar.

Művészetek Háza

A Móricz Zsigmond Óvoda és a Mignonok

Móricz Zsigmond dombormű az iskola falán

Győrfi Lajos szobrász egy másik remek munkája a a Móricz Zsigmond Általános Iskola falán 2004-ben elhelyezett dombormű, mely az iskola névadóját Móricz Zsigmondot ábrázolja. Anyaga a Kossuth domborműhöz hasonlóan mészkő és bronz.

Trianon emlékmű

A régi idők tantóinak emlékoszlopa

2009-ben állíttatta Gyarmati Sándorné polgármestersége és Bíró Gyula igazgatósága alatt az emlékező utókor diáksága és nevelőtestülete.

Nagyrábé Tájháza

Tűzoltószertár és tűzoltókocsi

Wass Albert – Te és a Világ

Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked, ne hidd, hogy csúnya és rossz a világ. A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitelik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ha ezerszer is azt hirdeti a látszat. Miért nem? Mert a Világ anyja a Természet, s a természetben az ember nem egyéb, mint egy kis pajkos tréfa. Vigyázz tehát, hogy vidám tréfa maradj. Mert a gonosz tréfából tövis nő csupán, mely véresre sebez Téged, s elcsúfítja a világot.

Wass Albert – Te és a Világ

A polgármesteri hivatal és a korondi székelykapu

A Polgármesteri hivatal mellett áll egy nem akármilyen kapu. Ez a székelykapu 1996-ban készült Sófalvi Árpád korondi fafaragó mester által.

A Sárrét jellegzetes madara a túzok

Magyarország legnagyobb madara a túzok

Egyedi ajándék a Nagyrábé Második világháborús emlékmű puzzle. Kattints a képre a részletekért!

Nagyrábé Második világháborús emlékmű puzzle
Nagyrábé Második világháborús emlékmű puzzle

Közeli településekért látogasd meg a Térképet!