Magyarságunk Hungarikumunk

Megalakult az Összefogás a Kárpát-medencéért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Megalakult az Összefogás a Kárpát-medencéért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Megalakult az Összefogás a Kárpát-medencéért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Az egyre nagyobb aktivitást mutató csoport új formában folytatja tevékenységét, Összefogás a Kárpát-medencéért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület néven. Az egyesület elnökével Ballai Imrével beszélgettünk megalakulásukról és a Kárpát-medencét összefogó terveikről.

Magyarságunk Hungarikumunk: Szia Imre! Előzetes beszélgetésünk során említetted, hogy nem kisebb, mint Kárpát-medencei összefogás a célotok. Véleményetek szerint milyen problémákra lenne ez a szükséges válasz?

Ballai Imre: Köszöntelek János! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves olvasókat!
A Kárpát-medence egy egységet alkot, amit a teremtő így adott nekünk embereknek. Talán mondhatom, hogy a világ legszebb földrajzi területéről van szó. Ha az ember ránéz a térképre mindenféle történelmi tudás nélkül látja, hogy a Kárpát-koszorú megvédi a Kárpát-medencét mindenféle természeti csapástól, valamint az is látszik, hogy a világon itt van a teremtő által kialakítva egy egység. Minimum 1000 évig az itt élő népek békességben tudtak egymás mellett élni, aminek a fő összetartó ereje a magyar Szent Korona volt. A trianoni békediktátum után a Magyar Szent Korona országainak egysége széthullott, ezzel hatalmas lelki sebeket és űrt hagyva maga után. Ha a célunkat egy mondatban kell megfogalmaznom akkor úgy szoktam mondani, hogy:

„az Apostoli Magyar Királyságot szeretnénk helyreállítani a Szent Korona-tan nevében”

Ezzel teljesen helyre állna a „rend” a Kárpát-medencében.

MH: Az elcsatolt területeken élő magyar testvéreinkkel együtt élő nem magyarok megszólíthatóak lennének, és ezzel együtt érdekeltek egy ilyen összekapaszkodásban?

BI: Mivel a Szent Korona országa nemcsak a magyarokról szólt, hanem az összes itt élő népről, ez miatt mindenkit szeretnénk megszólítani, senkitől nem zárkózunk el! Ugyanis meg kell érteni, hogy a „magyar” nem uralkodni szeretne a többi nép felett hanem békességben egymás mellett élni – egymást segítve. Mi nem valaki vagy valami ellen küzdünk, hanem valamiért! Hamarosan elkészül a weboldalunk, ahol 10 nyelvre fordítjuk le a munkásságunkat. Magyar, angol, német, francia, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát nyelvre, valamint a rovásírás is szerepelni fog. A környező népek nyelvén azért fontos, hogy ők is megértsék, hogy mit szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nem a sebeinket kellene állandóan nyalogatni és Trianonról beszélni, hanem tanulni a múltból és végre cselekedni. Azért is fontos hangsúlyoznom, hogy a Szent Korona-tan nevében cselekszünk, ugyanis ez nemcsak magyarságunk vagy a kárpát-medencei népek számára, hanem az egész világ számára egy megoldás lehetne, ahol békességben egymást segítve tudna élni az emberiség. Ezt minden túlzás nélkül ki lehet jelenteni, ugyanis több mint 1000 évig működött ez a dolog a Kárpát-medencében, csak az utolsó időben ferdítették el ennek a jelentőségét.

MH: Én, egy olyan éve figyeltem fel a csoportotokra, mely a létszámához képest valóban jelentősebb aktivitást mutat. Miért volt szükség arra, hogy egyesületté alakuljatok?

BI: 2015-ben sikerült Székelyföldre eljutnom, és így a Gyimesekbe is ellátogattam. Ott láttam Deáky András nyugalmazott iskolaigazgató telkén egy faragott fa szobrot, ahol Szent István térdepel, és Boldogasszony Anyánknak felajánlja a Koronát. Itt mozdult meg bennem valami, hogy szeretnék cselekedni a hazánkért, megmaradásunkért, magyarságukért és az egész Kárpát-medencéért. Létrehoztam a közösségi médián egy csoportot, ami annyiban különbözik a többi ilyen internetes csoporttól, hogy itt állandóan cselekvő emberek vannak. Ez egy alulról szerveződő közösség, ami már több, mint egy internetes csoport, ezért is szerettük volna komolyabbra fordítani a dolgokat. így jött az egyesület ötlete.

Alapító tagjaink az egész Kárpát-medencéből valók, így:
Felvidékről Szüllő Judit és Méhes Csaba, akik az egész Kárpát-medencében honismereti túrákat és kirándulásokat szerveznek, melyeken keresztül bemutatják az egyesület tagjainak az Anyaország és az egyes elszakított területeken élő emberek életét, kultúráját, hogy ezáltal is összekapcsolhassuk Testvéreinket, összekovácsolhassuk a Kárpát-medence és a világ magyarságát.

Kárpátaljáról Szilágyi Ferku Viktória hitoktató. Emellett a karitász helyi felelőse, aki az egész családjával együtt cserkészkedik. Benében férje alapította meg a 14. számú Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot. A tanári hivatása mellett az iskolában ő készíti fel a gyerekeket az egyházi és nemzeti ünnepekre, megemlékezésekre.

Székelyföldről Biró Erika református lelkész és férje Biró Attila:
„Táborokat, vers és mesemondó versenyeket, felolvasó esteket szervezünk, múltunk tanítása, a népi hagyományok átadása a fiatal generációnak működésünk egyik alappillére. Az én álmom vált valóra a Poszkár tetőn létrehozott Nemzeti Emlékhely megteremtésével, ami azóta zarándokhellyé vált. Minden tevékenységünket, programjainkat férjemmel, Biró Attilával ketten szervezünk. Ő az, aki barátjával egy 3000 darabból álló, első és második világháborús gyűjteményt mondhat magáénak, ami megtekinthető Lemhényben. (Kovászna megye).”

Délvidékről Nagy Perge László:
„Az én szenvedélyem az ősi magyar mondák és legendák, melyeket már évek óta grafikákkal örökítek meg. Fontos számomra, hogy a magyar történelmet és kultúrát könnyedén megismertessem másokkal, ezért alkalmazom munkáimban a rovásírást is. A rovásírás nemcsak írásrendszer, hanem a magyar létnek nagysága, ősiességének szimbóluma, amit munkáimban szeretnék átadni.”

Az Anyaországból pedig:
Vesztergám Miklós:
„Tárogatón játszom, igyekszem minél több helyen koncertekkel bemutatni ezt a méltatlanul elfeledett ősi magyar hangszert. Három cd-t készítettem eddig, az elsőn kuruc és hazafias dalok vannak, a másodikon Erdélyi, a harmadikon katonadalok vannak. Ezen kívül nagy szívügyem a Szent Korona-tan, a történelmi alkotmányunk. Eddig három könyvet írtam, az Első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz, melyben megpróbáltam egyszerűen leírni, hogy mit kellene erről tudnunk, a Második lépcsőfok a szakrális királysághoz című könyvben a magyarság küldetését írtam le, a Harmadik lépcsőfok az önzetlen szeretethez című könyvben pedig az önző, és az önzetlen szeretet közti különbségről, az alázatról, a megbocsátásról, a tudatváltásról, a demokrácia és az ősi alkotmányunk közti különbségről és Jézus a Hang című üzeneteiből írtam. Szívesen megyek koncertezni, vagy könyvbemutatót tartani bárhová, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjük meg újra az ősi alkotmányunkat, mely kivezetheti országunkat, és minden más népet az alkotmányos, és erkölcsi válságból. Hiszem, és tudom, hogy az őseink kipróbált, és bevált törvényei újbóli megismerése tudja meghozni a Kárpát-medence népei között az igazi Összefogást, és a közérdekeken alapuló együttélést.”

Ballai Ildikó: jelenleg már nyugdíjas. 2 gyermeke, valamint 6 unokája van, akiket nagyon szeret.
„Sajnos özvegy lettem, így egyedül élek. Kezdetek óta nyomon követem a csoportot, valamint az egyesületben az egyik anyaországi alapító tag vagyok.
A csoport életében próbálok minden programban részt venni, mint például egy adománygyűjtés vagy egy koszorúzás. Amiben tudok segítem az Összefogást, mert ez nagyon fontos számomra!”

Ballainé Bíró Imola: 4 gyermek édesanyja.
„Mivel a férjem az egyesület megálmodója, ezért én a kezdetektől részt veszek a csoport életében. Fontos számomra a Magyarságtudat, a család, valamint múltunk és kultúránk megismerése, ezért gyermekeinket is ebben a szellemben próbáljuk nevelni. Mindenben támogatom az egyesület előre haladását, hogy végre megvalósuljon a Kárpát-medencében egy igazi Összefogás! Azt gondolom, hogy gyermekeinknek ezzel a munkássággal és példamutatással tudunk biztos jövőt teremteni”

MH: Eddig kik csatlakoztak hozzátok, és mit lehet tudni róluk?

BI: a létszám még nem olyan nagy, (eddig 1544 főnél járunk) de ez a szám szinte naponta emelkedik. Viszont egy cselekvő és tenni akaró aktív közösség lettünk. A kétkezi munkástól az ausztráliai kutató csoportvezetőn át sokféle ember van közöttünk. Itt nem a rang, a pénz vagy a hatalom határoz meg minket, hanem az ÖSSZEFOGÁS. Teljesen pártpolitika mentesek vagyunk, mert mi a nemzetpolitikában hiszünk. Bárki csatlakozhat hozzánk magánemberként vallástól, nemtől és politikai meggyőződéstől függetlenül, aki egyetért a gondolatainkkal. A Kárpát-medencén kívül számos országból vannak már tagjaink, mint például: Amerika, Kanada, Ausztrália, Indonézia (több, mint 10 országból).

MH: Számomra az egyik legszimpatikusabb dolog volt, hogy gyűjtéseket szerveztetek a kárpátaljai magyaroknak. Mesélj erről, kérlek!

BI: 2023 őszén 7. alkalommal sikerült gyűjtést szerveznünk a csoporton belül. Több családnak segítettünk már az anyaországban, valamint harmadik alkalommal kárpátaljai testvéreinknek is. Örömmel mondhatom el, hogy az utolsó gyűjtést már nem én szerveztem, hanem a csoport tagjai intézték, és nekünk már csak koordinálni kellett a dolgot. Sokadik alkalommal meg tudjuk mutatni, hogy miért az Összefogás a nevünk! Nagyon büszke vagyok azokra a cselekvő tagjainkra, akik nem csak beszélnek, hanem a megoldásokat keresik. Itt is látszik, hogy mennyire jól működik az alulról szerveződés. Csak a csoporton belül szoktuk meghirdetni az adománygyűjtést, és így is a legutolsó gyűjtésen több kisbusznyi áru gyűlt össze. Vannak olyan tagjaink, akik a gyűjtésben vesznek részt, de jött már fuvar felajánlás is, ami hatalmas segítség, mert Budapesttől Kárpátaljára lett állandó összeköttetésünk. Szervezés alatt van egy olyan országos hálózat kiépítése, ahol az anyaországon belül bármelyik megyéből el tudjuk majd szállítani az adományt az egész Kárpát-medencében. Azt tudni kell, hogy a csoportunkban mindenki a saját költségéből dolgozik, mert minket nem támogat sem párt, sem állami bevételünk nincs, csak önerőből dolgozunk. A mai világban már ez is egy fontos tényező.

Sokszor megkapom a kérdést, hogy mennyit keresek én ezeken a gyűjtéseken?
Amikor közlöm az illetővel, hogy ezeket önerőből szervezzük, és egy forintot sem keresek rajta (inkább csak befektetek/befektetünk), akkor vagy hülyének nézik az embert, vagy megkapok még egy kérdést: De akkor miért csinálod? Kérem engedjék meg, hogy elmeséljem az utolsó kárpátaljai adománygyűjtésnél történteket.

Folyamatosan egyeztettünk Szilágyi Ferku Viktóriával (ő a kárpátaljai alapító tagunk, valamint a helyi karitász vezetője), és ő időközben elmondta, hogy van két kisfiú (emlékeim szerint 10-12 évesek lehettek), akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Az egyik gyermeknek nincs iskolatáskája, a másiknak pedig iskolatáskája és cipője sincs. Igen kedves olvasó, jól látja a sorokat. Tavalyi évben ezt a gyermeket úgy tudták elvinni egy napra kirándulni, hogy Viktóriáék saját pénzükön vettek neki 1 pár cipőt. Sajnos idén ez már nem volt megoldható, így bizakodtunk, hogy hátha találunk a gyermeknek olyan méretű cipőt, mert akkor újra részt vehetne a kiránduláson. Az adományok szétosztásánál sajnálatos módon a határőrségnek köszönhetően nem tudtunk részt venni, viszont amikor vége lett az osztásnak, akkor kaptunk képeket az eseményről. 2 kép szívbe markoló volt, ugyanis az egyik gyermeknek lett iskolatáska, egy nagy zsák ruha, a másik fiúcskának pedig lett ruha, iskolatáska, és az ő méretében egy téli cipő. Ezek a gyermekek úgy örültek, mintha valami videójátékot, vagy egy új mobilt kaptak volna. Igen, mivel a cipő nélküli gyermek decemberben a hidegben, hóban egy fa klumpa papucsban ment, zokni nélkül. Ez 2023-ban történt. Sok mindent láttunk már, de itt szem nem maradt szárazon. Nem kell ahhoz még „magyarnak” sem lenni, hogy-e képek láttán az ember szíve összeszoruljon. Bevallom töredelmesen, hogy ilyenkor férfi létem ellenére elérzékenyülök, és elmorzsolok 1-2 könnycseppet. Soha ne tudjuk meg, hogy milyen helyzet ez. El sem tudjuk képzelni, de addig jó. Azt mondom, hogy mindenért adjunk hálát a teremtőnek, és ne azért sóvárogjunk, amink nincs!

MH: Milyen eseményeken találkozhatunk veletek, és milyen terveitek vannak?

BI: Minden hónapban lesz legalább 2 saját program amire szeretettel várjuk mindenkit! Az egész Kárpát-medencében mindig máshol szervezünk programokat, így mindenhol tudnak hozzánk csatlakozni az érdeklődők. Áprilisban több alkalommal Felvidéken képviseljük az egyesületet, de az egész évben számos helyen, saját és meghívott programokon veszünk részt. Ezeket időben jelezzük a facebook oldalunkon, később pedig majd a weboldalunkon is.

Ha egyet ki kellene ezek közül emelni, akkor az a július 26-27-28 péntektől vasárnapig tartó Kárpát-medencei csoport találkozónk lenne, amit az anyaországban szervezünk meg. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy nemcsak az elcsatolt területekről jönnek csoporttagok, hanem szinte az egész világ magyarsága képviselteti magát. Ide mindenkit szeretettel várunk, aki egyet tud érteni a szabályainkkal és a gondolatiságunkkal. Mindegy, hogy magánszemélyként vagy szervezetként jelennek meg a találkozón, mert itt mindenki lehetőséget kap, hogy felállítsa a saját rendezvénysátrát, és be tudja mutatni a munkásságát, valamint hirdetheti a saját programjait. Azt gondolom, hogy ezzel is az összefogást képviseljük.

Heteken belül beindulnak a tagozataink vagy baráti munkacsoportjainak, ahol mindenki megtalálja az egyesületen belül az érdeklődési körének megfelelő közösséget. Itt heti szinten online találkoznak majd a tagok egymással, a későbbiekben pedig élő találkozókat is szervezünk.

Ezenkívül szeretnénk újraindítani az egész Kárpát-medencében a Hangya szövetkezetet. Ez már kicsiben működik, most kidolgozás alatt van egy nagy hálózat létrehozása.

Egyeztetések folynak Kovács Gyula pórszombati erdésszel, mert ősszel szeretnénk egy nemzeti faültetési programot bevezetni az őshonos gyümölcsfa fajtákból. Egy kijelölt dátumon egyszerre ültetünk az egész Kárpát-medencében, ezzel is az összefogást jelképezzük, valamint példát mutatunk gyermekeink számára! Kultúrát és értékeket mentünk, ugyanis visszakerülnek az őshonos fajták a saját helyükre. Ezeknek a fáknak lelkük és történetük/történelmük van.
Ősszel folytatjuk a szokásos adománygyűjtést is.

MH: Köszönjük a beszélgetést, sok munkát és sikereket kívánunk!

BI: Mi köszönjük a lehetőséget! Kívánom mindenkinek, hogy legyen része ennek a remek kezdeményezésnek, és együtt, ÖSSZEFOGÁSSAL valósítsuk meg céljainkat! Merjünk újra Nemzet lenni!

Az egyesület elérhetősége:
Facebook: Összefogás a Kárpát-medencéért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Az interjút készítette: Szabó János Zsolt