Magyarságunk Hungarikumunk

Máriapócs

Pócs helynevet már az 1280-as évben említik. A könnyező Mária kép csodája óta a település Máriapócs alakban él tovább. 1991-ben maga II. János Pál pápa látogatott el Máriapócsra, és tartott misét magyar nyelven. Lentebb találhatsz egy videót a látogatásáról.

Szent Mihály-templom avagy máriapócsi kegytemplom

A máriapócsi kegytemplom Mária kegyképe számtalan csodát tett, aminek hála zarándokhely lett. Ezek közül ismerkedjünk meg a leghíresebbekkel!

Első: az 1696-os esztendőben könnyek jelentek meg Mária szemeiben. A pócsiak csodájára jártak az esetnek, és arról számoltak be, hogy amikor már a templomban a víz, és a bor is megfagyott, a könnyek ugyan úgy potyogtak. A történés híre hamar elterjedt, és I. Lipót osztrák császár a képért küldetett. Gróf Corbelli tábornok megvizsgálta a képet, és meghallgatott szemtanúkat, és jegyzőkönyvet vetetett fel a könnyezés hitelességét alátámasztva. A jegyzőkönyv a Budapesti Egyetemi Könyvtár Hevenesi-gyűjteményében található meg. Azt megakadályozni, hogy a képet elvigyék a helyiek a testükkel álltak ellen az osztrák katonáknak. Bécsbe szállították, ahol a helyiek a belé vetett hitnek köszönik a törökök feletti győzelmet. Számtalan másolat készült a festményről, de egyik sem könnyezett többé. Kivéve a máriapócsi másolat még további két alkalommal.

Második: a sokat káromkodó nagykállói Bangó András súlyos köszvényben szenvedett. Gyógyulásáért a kegyképhez fordult segítségért. A Mária-ikon újabb csodát tett. Viszont a férfi mikor hazament, a hálájaként felajánlott méheit csak meg akarta tartani. A méhek a templom északi oldalára költöztek, és azóta is megtalálhatóak ott. 

Harmadik: gyilkosságért ítéltek el egy nyírgyulaji férfit. A siralomházban várta az ítélet végrehajtását. Utolsó kívánsága az volt, hogy még egyet utoljára imádkozhasson a máriapócsi kegytemplomban. Ahogy imádkozott a bilincsek leestek róla, az ő, és az őrök meglepetésére. Ez után az ügyét újravizsgálták, és felmentették. A bilincsek azóta is megtekinthetőek a zarándokhelyen a többi felajánlás mellett.

Római katolikus templom

A templom védőszentje Szeplőtlen Szűz Mária. Építésének idejét nem ismerjük, viszont Máriapócs legrégibb műemlék épülete a gótikus stílusú keletelt római katolikus templom. Az építési jegyekből a 14. század első felére datálható az építése. A templom belső déli falán feltárt 15. századi “Köpenyes Mária” freskótöredék, mely a település ősi Mária tiszteletét erősíti meg. A freskón főpapok, királyok, férfiak, nők és gyerekek folyamodnak Máriához. A liturgikus felszereléseket az 1980-as években Kocsis József tervei alapján a helyi fafaragó mester Juhász Mihály készítette el. A hajó déli falán egy Madonna kegykép látható, a szentély diadalívén pedig egy másik olajfestmény: Mária a szentekkel. A toronyból két harang hangját hallhatjuk; egy 80 kg-os 1845-ben öntöttét és egy 40 kg-osét, melyet 1925-ben öntöttek. A templomot gyakran említik a “Kistemplom” néven.

Mindszenty József szobor

A római katolikus templom bejárata előtt állították fel Mindszenty József esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros egész alakos bronz szobrát 2018. szeptember 8-án. A szobrot Bíró Lajos szobrászművész készítette el. És miért pont szeptember 8-án avatták fel? 1946. szeptember 8. egy különleges nap volt, melyre két kerek évforduló is esett. 300 év telt el azóta, hogy a görögkatolikusok csatlakoztak a római katolikus egyházhoz, és 250 évvel az előtt könnyezett először a máriapócsi kegykép. Így hát erre a napra időzítették Mindszenty szobrának felavatását. Hogy őt a nyilasok és a kommunisták egyaránt üldözték annak a bizonyítéka, hogy rendíthetetlen volt hitében és elveiben.

Mindszenty József szobor puzzle

Máriapócs - Mindszenty József szobor puzzle
Máriapócs – Mindszenty József szobor puzzle

Máriapócs I. és II. világháborús katona és polgár áldozatainak emlékműve

A Kegytemplom közelében áll egy emlékmű, egy háromoldalú emlékoszlop. Két oldalán az I. és II. világháborús katonai és polgári áldozatoknak, valamint az elhurcolt zsidó embereknek állít emléket. A két oldalt elhelyezett bronztáblákon a felsorolt nevekre emlékszik Máriapócs. A harmadik oldalon pedig 1970-ben elhelyezett emléktábla hirdeti a település fennállásának 650. évfordulóját. Az emléktábla fölött domborműként a címer látható, az oszlop tetején pedig a Turulmadár.

Forrás díszkút

A Forrás című díszkút szintén a görögkatolikus templom közelében található a Kossuth téren. A díszkutak között szokatlan megjelenésű alkotást 1988-ban Győrfi Sándor szobrászművész készítette el. A bronz felsőrészen madarak láthatók, és az alsó oszlop és medence rész süttői mészkőből készült.

Díszoszlop

Közeli településekért látogasd meg a Térképet!