Magyarságunk Hungarikumunk

Amikor a hazaszeretet hív haza; Lenkey János vértanú útja

Amikor a hazaszeretet hív haza; Lenkey János vértanú útja

A Magyar Nemesi Testőrből lett borkereskedő zádorfalvi lenkei Lenkey Károly és Keszlerffy Terézia frigyéből két hazáját szerető gyermek született. Az idősebb, Lenkey Károly Bécsben látta meg a napvilágot 1803. február 27-én, míg öccse, Lenkey János Egerben apja borkereskedősége alatt született 1807. szeptember 7-én.

Eger - Lenkey János szobor
Eger – Lenkey János szobor

A két Lenkey a katonai szolgálat útjára lépett, és később mindketten a magyar szabadságért harcoltak az 1848-1849-es szabadságharc során, de két különböző életutat jártak be, de ezekről majd később!

Az út kezdete: A Lenkey szülőház

Egerbe látogatva a kötelező látnivalók sorába feltétlenül szúrjunk be három állomást. Ezek a Lenkey szülőház, a Lenkey udvar a Lenkey János szoborral és végül a Kisasszony temető, ahol a család három tagja nyugszik. A szülőház a belvárosban található a Széchenyi utcán. A 18. századi épületet meglehetősen elhanyagolt állapotban vásárolta meg a város, hogy ott az elképzelések szerint létrehozzon egy múzeumot, amely a helyi vonatkozásait mutatja be a forradalomnak és a szabadságharcnak. Sajnos ez még csak elképzelés, mert a megvalósítás elakadt az omladozó vakolat leverésénél, és a tető kijavításánál. Hogy mikor lesz meg a szükséges keret a műemléki épület felújítására, azt nem lehet tudni, azonban nem csak a városkép, de a Lenkey-emlékezet is megkívánná a mihamarabbi kivitelezést. Az épületen jó állapotban megtalálható az 1920-ban elhelyezett emléktábla és alatta az aradi vértanú bronz domborműve is.

Először a báty, majd őt követte János is a katonai pályára lépett. Elvégezve a tiszti iskola utászkarát a császári hadseregbe lépett 1822-ben. Noha, nevét méltatlanul kevesen ismerik Lenkey Jánost az igazi hősök között kell említsük, és élete nem csak filmbe illő, de ezt a filmet el is készítették. Sára Sándor 1978-ban filmszalagon örökítette meg Lenkey századának hazaszökését a galíciai állomásozásukból. Odavezénylésük oka a lengyelek elégedetlenségének féken tartása, azonban rokonszenv támadt a lengyelek és a magyar huszárok között.

A Lenkey udvar és a Lenkey János mellszobor

Ha már a szülőházat megtekintettük, akkor utunk tartson tovább a Széchenyi utcán a következő látnivalóig! Egy olyan 400 métert kell sétáljunk tovább, és balra lefordulva a 12. számnál az udvarba jutunk, ahol az aradi vértanú mellszobra található. A hős szobrát 2017. október 6-án avatták fel ünnepélyes keretek közt, mely jeles alkalom volt. Ezen emléknap egyben Lenkey születésének 210. Évfordulója volt. Az alkotó, Kutas László vértanúról készült szobra egyedüli az országban. Létrejöttéért Eger Önkormányzata, a Lenkey Társaság Kulturális Egyesület és az Egri Városszépítő Egyesület tevékeny munkája volt szükséges. Ettől a naptól kezdve a Belvárosi udvar pedig a Lenkey udvar nevet viseli.

A hazatérés; a Kisasszony temető és a Lenkey sírhely

Utunk véget ér a temetőben, ahogy Lenkey János útja is a szülőháztól a szabadságharcon és a börtönön át az egri Kisasszony temetőben végződött. Visszafele elindulva a szobortól a szülőház mellett is elhaladva egy negyed órányi sétával elérünk a temetőbe is.

Lenkey János végtisztessége

E meghasonlott világ a haza hívószavára századát hazavezető Lenkeynek méltatlan halált szabott. Bátyja Lenkey Károly temette el Aradon. Sírját se különböztette meg semmi, az ibolyák ugyanúgy virágoztak az ő sírhalmán, mint akármelyik másikon. Csaknem 86 év elteltével 1936 májusában szállították haza Egerbe a hamvait és a katonaládáját. Innentől a családi sírboltban nyugszik édesanyjával és testvérével a Kisasszony temetőben.

A szabadságharc vértanúi és hősei puzzle csomag
A szabadságharc vértanúi és hősei puzzle csomag