fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Lenin Trianonról – Rájuk erőszakolták a békét…

Lenin Trianonról – Rájuk erőszakolták a békét…

Vlagyimir lljics Lenin, a moszkvai kormányzósági végrehajtó bizottságok elnökeinek tanácskozásán 1920. október 25-én egyebek között ezt mondta:

Vladimir Iljics Lenin Trianonról
Vladimir Iljics Lenin Trianonról

„A nemzetközi politika a versailles-i szerződéseken alapszik. A versailles-i szerződés pedig rablókés útonállók szerződése . . . Németországra ráerőszakolták a békét, de ez a béke uzsorásbéke, gyilkosok, mészárosok békéje, mert kirabolták és szétdarabolták Németországot és Ausztriát (értsd: az Osztrák—Magyar Monarchiát). Megfosztották őket az élet minden lehetőségétől, a gyerekeket éhezésre és éhhalálra kárhoztatták: ez hallatlan béke, rablóbéke. Tehát mi is a versailles-i szerződés? Hallatlan béke, rablóbéke, mely az emberek tízmillióit, s köztük a legcivilizáltabbakat, rabszolgasorsba taszítja. Ez nem béke, ezek olyan feltételek, miket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak.”

Kunszabó Ferenc: “Szállásainkon éhínség, fegyver, vakhit és kolera dúlt“: részlet egy készülő dokumentum-regényből

[…] A nacionalizmus jegyében fogant rendezésből és az erőn alapuló hatalmi politikából fakadóan az új határok a győzteseket nemcsak a veszteseket, de egymással is szembeállították. A területi viták, az igazságtalannak érzett határok tartós feszültséget hoztak létre Lengyelország és Litvánia, Lengyelország és Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia, Jugoszlávia és Olaszország között is. Az érintettek véleményét csak néhány ponton (Felső- Szilézia, Klagenfurt környéke, Sopron és vidéke) tudakolták meg népszavazás formájában, ezeken kívül nem adtak a lakosságnak módot a meghirdetett önrendelkezési jog tényleges gyakorlására. Lenin és a Kommunista Internacionálé joggal minősítette e szerződéseket „imperialista rablóbéké”– nek. […]

Jeszenszky Géza – Hazánk, Kelet-Európa 6. Új független államok

Jegyzet:
Kunszabó Ferenc: író, szociográfus, MTA munkatársa, a Hunnia kiadó megalapítója, a Hunnia folyóirat főszerkesztője, országgyűlési képviselő, az 56-os Szövetség alelnöke, Somogy megyei elnöke.
Jeszenszky Géza: történész, egyetemi tanár, politikus, az Antall-kormány külügyminisztere, nagykövet.

Francesco Saverio Nitti Trianonról