Magyarságunk Hungarikumunk

Tiszanagyfalu

Tiszanagyfalu látnivalóinak feltöltése folyamatban.

A református templom

A Kossuth utcáról a templomhoz Mészáros Lajos kapuján át jutunk, melyet Láng Zoltán és családja adományából készítettek. Az 1788. június 3-án elhelyezett alapkőre épített egyszerű fehérre meszelt református templom talán egyetlen díszes részlete a bejárat fölötti címer. A dombormű – a támogató – tolcsvai Bónis család címerét ábrázolja.

A falut a XVI. század közepén érhette el a reformáció, mely birtokba vette a középkori templomot. Ez az ősi templom megsemmisült, azonban az alapját megtalálták:

“az Erdő alatt a két Morotva között a régi templom fundámentumából kiásott- mintegy 14 öl kő, melyek között találtatott a Cathedra alatt lévő faragott kő is.”

Szóval 1788. június 3-án helyezték el az új templom alapkövét. Az építkezést Sézty András tervei végezték az 1789. szeptemberi átadásig. Egy feljegyzés szerint a következő alapanyagokat használták fel:

“114 öl terméskövet, 141 ezer téglát, 24 400 fa zsindelyt, 42 ezer zsindelyszeget, 12 ezer leczet tölgy és fenyő fákból, 374 hordó meszet, 1256 font vasat és rostélyokat.”

132 kg-os harangját Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten 1935-ben, a 90 kg-osat pedig Korrents Márk 1853-ban Egerben. A műemlék jellegű barokk templom 275 férőhelyes, orgonáját Demény Imre készítette 1938-ban. 2019-ben a református gyülekezet hálaadó istentiszteletet tartottak a templom építésének 230. évfordulójára. Az esemény kapcsán a vendégek és a gyülekezet emlékplakettet kapott „Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját!” Jelenések 2,10. bibliai idézettel és a templom képével.

forrás: https://reftiszanagyfalu.hu/bemutatkozas/

Istenszülő Oltalma görögkatolikus templom

Szent László király római katolikus templom

1858. február 11-én egy Lourdes-hez közeli barlangban Szűz Mária megjelent a 14 éves Bernadette Soubirous-nak. Július 16-ig összesen 18 alkalommal történt jelenés bűnbánatot és engesztelést kérve. Február 25-én azt kérte Szűz Mária a lánytól, hogy egy kijelölt ponton fakasszon forrást, igyon belőle, majd mosdjon meg benne. Március 2-án pedig a papsághoz küldte, hogy építsenek kápolnát és menjenek körmenetben. 1876-ra elkészült a forrás feletti sziklán a templom, zarándokhellyé és csodás gyógyulások helyszínévé válva ezzel. Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy a Szűzanya első megjelenésének napja – február 11. – legyen a betegek világnapja. A lány koporsóját halála után több, mint 30 évvel felnyitották, hogy előkészítsék a boldoggá avatáshoz, és megdöbbenve tapasztalták, hogy a test épen maradt. Az 1925. június 14-i boldoggá avatást az 1933. december 8-i szentté avatás követte.

Ady Endre Művelődési Ház

A Községháza és emléktáblái

Az Emlékezés kapuja

Tiszanagyfalu egy igen szimbólumszerű emlékművel adózik a második világháború hőseinek és áldozatainak emlékéért. Az emlékezés kapuját Nagy László szobrászművész készítette el, és 2007-ben avatták fel. Az emlékművön megtaláljuk az életüket feláldozottak és életüket vesztettek neveit. S, hogy mit szimbolizálhat a kitárt kapu? Talán, hogy áldozatukkal kaput nyitottak számunkra a jövőhöz, vagy talán azt, hogy az e világot és a túlvilágot egy kapu köti össze, és ők képesek voltak átlépni rajta egy nemes célért.

Egy régi tűzoltókocsi

Temetői harangláb

Tiszanagyfalu – Morotva tó

A morotva jelentése holtág, holt meder, a folyó levágott kanyarulata. Kialakulását tekintve lehet természetes, és mesterséges is. A folyó a homorú partját a kanyarulatokban egyre lentebb, és lentebb bontja, míg a domború oldalra üledékét pakolja le. Ennek hatására alakulnak ki természetes úton a holtágak a rendszeres víz utánpótlást részben, vagy teljesen elveszítve. Egykor a környező települések halászatában volt nagy szerepe a morotváknak, ugyanis a folyó áradásakor hallal feltöltötte a levágott szakaszt, és azzal a halállománnyal gazdálkodtak a halászok. A Kárpát-medencében a folyószabályozások által is rengeteg holt szakasz alakult ki a XIX. században.

Légifelvétel Tiszanagyfalu Morotva taváról

A határban

Közeli településekért látogasd meg a Térképet!