fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Kvíz a Székely Himnusz tanuláshoz

Eredmények

#1. Melyik a helyes?

#2. Merre visz a végzet?

#3. Melyik helységnevet nem említi?

#4. Hány soros egy versszak?

#5. Melyik sorrendje helyes a versszakok kezdő sorainak?

#6. Kiket nem említ a Székely Himnusz?

#7. Hányszor borítja el az ár fejünk?

#8. Melyik sorrendje helyes a versszakok kezdő sorainak?

#9. Hányszor ismétlődik a refrén?

#10. Folytasd a gondolatot! Jussunk e honban, székely magyar földön,/…

Kész