Magyarságunk Hungarikumunk

Kvíz a Székely Himnusz tanuláshoz

Eredmények

#1. Milyen önkritikát fogalmaz meg a szerző?

#2. Hányszor borítja el az ár fejünk?

#3. Melyik helységnevet nem említi?

#4. Hány versszakból áll a Székely Himnusz?

#5. Ki írta a Székely Himnusz zenéjét?

#6. Kiket nem említ a Székely Himnusz?

#7. Folytasd a sort! Keserves múltunk …

#8. Folytasd a gondolatot! Jussunk e honban, székely magyar földön,/…

#9. Ki írta a Székely Himnusz szövegét?

#10. Melyik sorrendje helyes a versszakok kezdő sorainak?

Kész