Magyarságunk Hungarikumunk

Komáromszentpéter kvíz

Eredmények

#1. Mi található Komáromszentpéteren?

#2. Ki volt iskolaigazgató az újrainduló magyar oktatás idején?

#3. Melyik Árpád-házi magyar szentet találjuk faragott fa szoborként a templomkertben?

#4. Ki vállalta el a megrongálódott templom rendbehozatalát?

#5. Melyik emlékmű található a temetőn belül?

#6. A községháza falán milyen emléktáblák vannak?

#7. Ki állíttatta a református temetőkaput?

#8. Mi rongálta meg a római katolikus templomot?

#9. Melyik nem található Szentpéteren?

#10. Milyen rendezvény nincs Komáromszentpéteren?

Kész

Olvasd újra Komáromszentpéter történetét, ha ismételni szeretnél!