fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Kossányi József levele leányának

Kossányi József levele leányának

Kossányi József levele leányának

Előző írásunkban Sárközi Anasztázia mesélt nekünk Kossányi József és leánya, Katalin, óceánon átívelő kapcsolatáról, álnéven való levelezésükről. Ebben a részben a költő, Katikájának írt levelét tesszük közzé. Ha valaki nem olvasta előző írásunkat, akkor érdemes azzal kezdeni:
“Primus inter pares – Első az egyenlők közt” – Kossányi Katalin

Kossányi Katalin
Kossányi Katalin

Drága kicsi lányom, édes mindnyájan!


Tegnap este adta oda Évike drága leveled virág-kedvű poéta-lányom. Tíz év múlott el azóta, hogy kiléptem a nekem legdrágább kis körből, de most is látlak mindnyájatokat úgy, ahogy akkor azon a fájdalmas estén láttam komoly kis gyerekarcotok. És még több, mint 10 éve, hogy a komáromi öreg utcák macskakövein lépegettél mellettem drága Katikám. Fogtad a kezem, puha, kicsi tenyered simult az enyémbe, mézszínű arany hajadban gyúlt két fénylő katicabogár (fonataid végén ezek voltak a tartók). Két kék szemedben öröm, béke és ezer kérdés, csodálkozás. Mentünk-mendegéltünk napsugaras nyárban, méla lágy fényű őszben, boldogan, nagy egyetértésben apa és lánya. Katikám látlak magam előtt ismét. Csepregi Húsvét. Körmenet, Te hófehér szűröcskédben lépegetsz mellettem. Ködmönkéd két szárnyát lengeti a tavaszi szél… Én térdelek az utca porában, Te állsz mellettem, majdnem olyan magas vagy most mint én és arcon csókolsz. Érzelmekkel, szeretettel teli kis szíved talán megérezte, hogy édesapád hosszú útra készülődik… Igen, ahogy az én édesanyám angyalom és én, rokonlelkek vagyunk, Te is az én lelkem gyereke vagy, örököltél tőlem sok mindent, érzésben, lélekben, a szép szeretetében és általános életszemléletben – sokan a kívülállók is észrevették, hogy mennyire értjük mi ketten egymást. Sokan mondták is, hogy nem jó, hogy ennyire kimutatom, hogy Te vagy a legkedvesebb. Pedig tévedtek, mert egyformán szeretlek mindnyájatokat, csak valahogy Te jobban éreztél engem, s én jobban értettelek Téged, a láthatatlan aranyszálak jobban zengtek, zizegtek köztünk, minden nagy korkülönbség ellenére is. A latin jól fejezi ki ezt a megmagyarázhatatlan állapotot, ami ezt a relációt jellemzi. Primus inter pares = első az egyenlők között. Egyenlő volt a szeretet, de valahogy a szeretet sugarait Te fogtad fel a legjobban.
Most már nagylány vagy Katikám. Tegnap este, ahogy verseid, leveled olvasgattam, éreztem, mennyire érett vagy, micsoda remek dimenzió-érzéked van, micsoda képeid, mondataid vannak!! Egyszóval éreztem, hogy kísértetiesen az én lelkem, érzés-világom és Benned – „A szomorúságban is mennyi szépség van”– Igen, de tegnap este, ha peregtek is a könnyeim, éreztem, a boldogság szépsége járt volna netán, ha a világot esztelen szélhámosok el nem rontják. – A mi világunk szép volt és tiszta, tele mesével, álommal, virággal és az élet igaz és mély szerelmével. Ezt a világot, a mi kicsi családi egységünket az idő kalapácsa szétzúzta. De a gyémánt ragyog, fényét s minden tulajdonságát megtartja, akármilyen apróra zúzzák is össze. Így vagyunk mi is. Csak ragyogjon, fényesedjék a lelked drága kicsi Költő-lányom és vigyázz, hogy mindig nemesgondolkozású, jóaakaratú lelkek legyenek körülötted. Nagyon szeretnék most a lelki és irodalmi fejlődésed legszebb hajnalán Veled lenni, hogy élő szó meleg varázsával mondhatnám el Neked, emberi és költői vallomásom az Életről, halálról, emberekről és tenyerekről, vízről és erdőről, hegyről és virágokról, Istenről és a szerelemről. Ez a legutolsó életet, jövőt és boldogságot jelentő szó már lépeget feléd. (szerelem). Motoszkáló, rejtelmes, titkos érzések ébrednek Benned s nagyon akarom lelkemben, hogy találkozásod a szerelemmel, ragyogó szépséggel és teljes egy csodás új világot nyitó élmény legyen, amely egy életre szól – Vigyázz, hogy a költő nagy függetlenség szeretete, ne hozzon ütközésbe a most formáló realitásokkal. Elég egy áldozat egy családból. Simulj bele a fennálló helyzetbe, az élet nem a politikai fikcióké, az Élet a végtelenség, a szeretet, a jóság, a boldogság, a könny és a bánat, az Élet örök virág és gyümölcsérlelés, az Élet a végtelen és győzhetetlen Jövő – Géza bácsival és Ida nénivel együtt.
Millió csókkal ölel magához, és nagyon büszke rád a Téged nagyon szerető Édesapád.

Miami, 1958. márc.19.
József napján

Érdekesség: Kossányi József leveleit leányának, mint Szentpéteri Katalinnak írta, hogy a kommunista rendszer elől elrejtse.

Kossányi ereklyék nyomában - Kossányi József levele lányának, Katalinnak