fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Kossányi József Amerikában sem saját dolgáért vívott, hanem a magyar népért „kiáltozott”

Kossányi József Amerikában sem saját dolgáért vívott, hanem a magyar népért „kiáltozott”

Aki mélyrehatóbban foglalkozott Kossányi József költészetével, kutatta élete állomásainak egy-egy szakaszát, beszélt a családtagjaival, levéltárakban, régi újságcikkek hasábjain tanulmányozta írásait, az tudja, munkája közben rájött arra, milyen hatalmas tettet vitt véghez élete során.

Vagyis azt hittük, hogy tudtuk, pedig messze menően nem. Annyi ismert előttünk, hogy a tengeren túl is megjelent még két verseskötete, közeli barátságban volt Mindszenty bíborossal, Wass Alberttel, Nehéz Ferenccel és még sorolhatnám nagyjainkat. Egy véletlen folytán számomra értékes újságcikkekre, levelekre, versekre bukkantam, melyek mind kötődnek Kossányi Józsefhez. Nehéz Ferencet azért emelem ki, mert Ő nem csupán barátja, hanem komája is volt Kossányi Józsefnek. Gyakran leveleztek. Az Aranydió könyv megírásának kapcsán Nehéz a kórházból írt komájának köszönőlevelet, amiért méltatta a regényt. A levél 1975. május 4-én íródott Los Angelesben. Egy apró részletet le is írok:

„Jóskám, drágám, egyetlen komámuram! Jóskám, aranyom, köszönöm azt a gyönyörűséges szép irodalmi levelet, amelyet hozzám intéztél! A kórházba is bevittem magammal, ott is könnyezve olvasgattam és elhatároztam, hogyha ott kell meghalnom a kórházi ágyon és az utolsó imádságomat kell elrebegnem, ennek a felségesen-szép írásodnak a
mondataival hunyom le a szememet.”

Egy másik levél Kanadából íródott Kossányi József részére, írója pedig Miskolczi Panulics Lajos lelkész volt. Panulics levelében mesternek szólította Kossányit és két verset is mellékelt a levélhez. Az első levél a mesteréről szólt, a másik, a szerző szerint, egy „kis újszülött”. Ebből a levélből megtudtam azt is, hogy egyengette a fiatal költők útjait, segítette Őket erkölcsileg és anyagilag is. Irodalmi estéket, felolvasó délutánokat szervezett előbb Nehéz Ferenccel, majd később fiával, Miklóssal közösen is. A megsárgult lapokon fel- felbukkant egy újabb név, mint például Kunszabó Ferenc, László Gyula, Flórián Tibor, Ellen Czigány énekes, Budinszky Géza, Ft. dr. Henkey Károly a Notre-Dame egyetem tanára, Szabó János – az Amerikai Magyar Katholikus Liga elnöke, Tenk István, Magyary Csilla és még sok-sok név. Úgy is mondhatnám, hogy összefogta az amerikai magyar szellemi élet kiválóságait, számomra azok. Ha hasonlatot írnék, akkor Sedivy Lászlóhoz hasonlítanám, aki
„embermentő” volt, Kossányi pedig „magyarságmentő” lett a messzi idegenben, szülőföldjétől távol. Versei megjelentek több amerikai magyar újságban is. Megemlíteném a Californiai Magyarság mellékletét, a Napnyugatot, amely 1972. január 21-én jelent meg. A legtöbb verset mégis a Magyar Nők 1961. augusztusi számában találtam, amely Münchenben jelent meg.

1951-1976

25 éves újratalálkozásunk emléke képen dedikálom MESTEREM,
KOSSÁNYI JÓZSEF nagy magyar költőnkhöz.

EGY NEMES RÓZSA.

Kelyhéből anyai szeretetnek,
selymes teremtői leheletnek,
nemes csirája életbe szakad,
rózsacsemete bimbóba fakad.

Őseink taposta Kárpátok tövén,
Ezred-év meleg, ringató ölén,
bitorlók között tőr az ég felé,
szirmait nyujtva az Isten elé.

Vihar szaggatja, csapások érik,
viruló szirmait elemek tépik.
Hajtásit bitorló kezek vágják,
serdülő ágait férgek rágják.

Viharok ellen, csak szembe szállva,
nagy ostromokat keményen állva
és megnem törve szent akaratát,
hinté szivekbe HIT-nek illatát.

Majd ősi földből orkán kitépte,
zöld leveleit sorra metélte,
idegen földre sodorta, dobta,
rózsáj örömpirját lelopta.

Ősi, örökölt nedütől telve,
idegenben is gyökeret verve,
termé rózsáit az Úr asztalára,
magyarságának szent Oltárára.

Bár, év hullása levelén látszik,
rózsáján glória fénye játszik,
porzóján a HIT ékes dalával,
örökségben élő illatával.

Nemes rózsának viruló ága,
magyar életet nemzett virága
Szirmain szeretet lángja lobban...
Úr keze nem alkothatta jobban.

M. Panulics Lajos
1976. szept.
Stirling, Alta.
Canada
Kárpát szépirodalmi képes családi folyóirat - 80 éves Mindszenty József bíboros
Kárpát szépirodalmi képes családi folyóirat – 80 éves Mindszenty József bíboros

Rábukkantam egy különlegesen szép és értékes folyóiratra. A címe: Kárpát – Szépirodalmi képes családi folyóirat a világon szétszórt magyarok részére. Szerkesztője Kótai Zoltán volt. Az ára 1971-ben 1 dollár volt. Itt újabb nevek bukkannak elő.

Rövid ízelítőnek talán ennyit írnék, nem többet. A folytatásban a levelezésekre térek ki bővebben. Értéket teremtő ember, aki maga is értékes volt, összeszedte a szétszórt magyarokat, mint a gyöngyszemeket és egyesítette azokat emberfeletti munkával, igaz hittel és szeretettel.

Írta: Sárközi Anasztázia
nevelő-könyvtáros
Kossányi József Alapiskola és Óvoda
Komáromszentpéter