fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Kömörő

A Szente-Mágócs nemzetség ősi fészke Baranya megye volt, ahonnan korán átkerültek Békés megye nyugati részére. A Szent István király uralkodása utáni időben a Szamos és a Tisza közé telepedtek le. Kölcse ispán 1181 előtt nagy kiterjedésű birtokot nyert adományul. S e birtokból megalapította a czégényi monostort a Boldogságos Szűz tiszteletére, melynek a nemzetség évszázadokon át kegyura volt. Kölcse ispán fia Ete, ki Tyukodot birtokolta. Az ő fia volt szintén Ete és Mikó. Mivel Mikónak nem voltak fiúörökösei, így legközelebbi rokonára Dénesre szálltak a szekeresi és a zsarolyáni birtokok, melyeket hamarosan el is veszített. Fiai az ősi javaikat is elveszítették. Birtokaikat csak hosszas per után kapták vissza. Visszaszállt a czégényi monostor kegyurasága, Kölcse, Istvándi, Kóród, Cseke, Csécse, Milota, Kömörő, Szekeres, Ököritó, Mácsa, Ete-Tyukod, melyben I. Lajos király erősítette meg őket. 1345-ben a testvérek megosztoztak a javakon. A Túron lévő malom (Túristvándi vízimalom) közös használatban maradt.

A Kölcseyek előtt a Kömörőy család volt a település birtokosa. De utánuk volt még Perényi, Rhédey, Kende birtok is, hogy csak a legismertebbeket említsük.

forrás: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai – Szatmár vármegye – Szatmár vármegye nemes családai Írta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan – Szente-Mágócs nemzetség
Szatmár vármegye községei – Kömörő Írta Vende Aladár

Kömörői Református templom

A 18-19. század fordulóján késő barokk stílusban épült a műemlék jellegű református templom. Tornyát valamivel később, az 1830-as években, romantikus stílusban emelték. Copf stílusú berendezését a 18. század végén Vasvári Ódor Gábor készítette.

forrás: Vendégváró: Látnivalók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Miskolc 1999.

Kömörő I. és II. világháborús hőseinek emlékműve

A világháborúk nehézségei és fájdalmai a kömörőieknek is kijutott. A férfiak katonának álltak, hogy a haza szolgálatában akár életüket is áldozzák. Az asszonyok várták haza férjeiket, és a szerencsésebbek újra találkozhattak velük. S azoknak, – akik nem térhettek haza, és hősi halált haltak – egy-egy márványtábla őrzi a nevét. A táblák mögött egy-egy kopjafa áll. Az emlékműveket a református templom bejárata előtt két oldalt helyezték el, hogy aki csak besétál a templomba az lássa Kömörő hőseit.

Kömörő parasztházai

A település régi időit idézik a mai napig álló díszes szatmári elő- és oldaltornácos parasztházai. A fiatalabb, nagyobb városokból érkező látogatók talán már csak falumúzeumokan találkozhatnak hasonlókkal.

Díszkút

A Kossuth Lajos utcán a református templom előtt a kandeláberek közt díszíti a települést a díszkút is. A parkosított padokkal körülvett kút ideális hely, ha a nézelődésben elfáradtunk, és kis pihenésre vágyunk.

Közeli településekért látogasd meg a Térképet!