fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Keszthely nemzeti alkotója – Turi Török Tibor szobrász, múzeumalapító

Keszthely nemzeti alkotója – Turi Török Tibor szobrász, múzeumalapító

Itt jársz: Kezdőlap » Magyarságunk Hungarikumunk » Keszthely nemzeti alkotója – Turi Török Tibor szobrász, múzeumalapító

Gépészmérnökből múzeumalapító és szobrász. Író és cselekvő magyar. Keszthely és a Balaton szerelmese; Turi Török Tibor, kinek alkotásait Lengyelországtól egészen Törökországig megcsodálhatjuk. Több, mint 150 köztéri alkotásával a Kárpát-medencében és az általa alapított 14 múzeummal valóban megcselekedte, amit megkövetelt a haza.

Turi Török Tibor szobrász, múzeumalapító és író.
Turi Török Tibor fotó: Ambruzs-Szabó József

Magyarságunk Hungarikumunk: Mi alapján választod ki, hogy kit formázol meg?

Turi Török Tibor: Egyrészről felkérések. A nemzeti szobrok 95 százalékáért nem kértem pénzt. Az 5 százalék abból állt, hogy az önköltséget kifizették. A lényeg az, hogy a nemzettudatot szeretném erősíteni, pláne a szórvány magyarságban. A nemzetféltésem diákkoromban, amikor a töri könyvet lapoztam, akkor már nagyon meghatározott.

Cselekvő szakaszába ért az indulatom. Nem a kocsmában könyöklök, és be kell patkolni a könyökömet azt pofázva, hogy milyen igazságtalanság történt Trianonban, meg hogy milyen balszerencsés nép ez a magyar, hanem most a szobrokkal, ami azáltal, hogy fogyasztható vizuális élmény és eszmei élmény – nagyon szép frázis – a nemzetemnek még hasznosabb tagja tudok lenni.

Ezért is fordultam a nemzeti témákhoz inkább, meg azokhoz, akik elfelejtett magyarok.

MH: Milyen munkáid vannak most folyamatban és milyen terveid vannak a jövőt illetően?

TTT: Most éppen egy szablyavívót készítek, mert a magyar szablyavívás az világhírű volt, és a nagyjait is mi adtuk a világnak, akik továbbadták a tudásukat. Aztán a Rákosi-rendszerben szegényeket üldözték, a jobbakat koholt vádak alapján ki is végezték. Elkészült eddig 4 dombormű – ez felajánlás volt, mert azokat a nemzeti szobrokat, domborműveket, amik jelenleg 150 fölött vannak itt a Kárpát-haza közterein ingyen adományoztam a településeknek. De számos ilyen nagy emberünk van.

Berzsenyi domborművem került a Berzsenyi iskolába, de van itt például Sümegnek a “Széchenyije” Ramasetter Vince, aki egy németországi bevándorló iparos volt. Volt két fia, akik mind a ketten meghaltak. Ő feleségével a város felvirágoztatásába fogott.

Ramasetter Vince “Sümeg Széchenyije”

Ramasetter Vince 1806. február 8-án született Sümegen egy németalföldi családban. Saját gyermekeit idejekorán elvesztette mégis szívügyének tekintette a közoktatás előremozdítását és iskolák, óvodák létrehozását. Kékfestő volt, borász, de tevékenységeit hosszan sorolhatjuk. Egy külföldi útja során felfigyelt a magyar borok által képviselt minőségre, így az azokkal való kereskedésbe fogott, mellyel a hazai borok világszerte ismertek és kedveltek lettek. Téglagyárat alapított a városháza és a kórház megépítéséhez. 1848-ban Sümeg város polgármesterévé választották. 1993-óta adományozzák oda a Ramasetter-díjat a Sümegért tevékenykedőknek.

De ugyanilyen volt “Kapuvár Széchenyije” Berg Gusztáv, kinek szintén elkészült a mellszobra.

Berg Gusztáv “Kapuvár Széchenyije”

Berg Gusztáv Leuterbergben született 1828. december 17-én. Bányaigazgató, majd 1864-től a kapuvári uradalom vezetője. Iskolát építtetett, részt vett a vízszabályozásban. Kezdeményezte a Somogy megyei első Takarékpénztárat, megalapította a Kapuvár-Gartai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és az Utcavilágítási Egyesületet. Szerepet játszott a vasúti közlekedés fejlődésében is. Úttörő szerepe volt a kapuvári kórház létrehozásában. 1883. február 2-án szerezte meg a magyar honpolgárságot. 1901-ben a Becsületrend Tisztikeresztjével tüntette ki a francia kormány az agrikultúrában elért eredményeiért.

Wrocław-ba, tehát a régi Boroszlóba (a szerk: Lengyelország), ahol Mátyás királynak volt a kedvese Borbála, oda készítettem Hunyadi Mátyást. A városháza folyosóján van egy panteon, és oda viszi Németh Zsolt a külügyi bizottság elnöke.
Aztán van egy Halzl József, aki alapította a Rákóczi szövetséget. Egy érméjét készítettem el, amit 2-3 hete adtam át Gulyás Gergelynek, és akkor fölkértek egy szobor készítésére is, ami elkerül Sátoraljaújhelyre. Január 22-én lesz a Magyar Kultúra Napja, arra készül egy Kazinczy mellszobor, ami a Hollóháza felé vezető úton lesz a múzeum magasságában.

A Balaton szentje

Bódi Mária Magdolna a 23 évesen vértanúhalált halt fiatal munkáslány, aki hitéletre tanította a fiatalokat. Szigligeten nőtt fel egy nagyon szegény családban. Missziós munkát folytatott a Nitrokémia Rt.-ben végzett munkája mellett. 1945. március 23-án érkeztek a szovjet csapatok a Fűzfőgyárteleppel szomszédos Litérre, ahol nőket akartak megerőszakolni. Magdi, ahogy emlegették, ellenállt, mely végzetét jelentette. Most fogják boldoggá avatni és elkészítettem az ő életéről szóló kilencedet (9 dombormű + a portré).

Az asszonyok az óvóhely lejáratában tartózkodtak, amikor két fegyveres szovjet katona érkezett. Egyikük lett a bunkerban Magdi támadója. Magdi ellenállt, és a katonától megszabadulva menekülni igyekezett, miközben a bunker lejáratánál a többieket figyelmeztette felindult arccal, de nyugodt hangon: – Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor. Én már meghalok… Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok. – Közben a túlsó kijáratnál megjelent a katona, dühös arccal. A szeme alatt vér szivárgott, Magdi védekezésének nyoma. Magdit az udvaron meglátva azonnal lőtt. Vagy hat lövés fúródott Magdi hátába, aki az első lövésnél megállt, a második lövésnél két karját az ég felé tárta, majd összezárta e szavakkal: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” Zsebében újra a rózsafüzért szorította. Az utolsó golyó szíven találta. Magdi arccal előreesett.

forrás: Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia

Amik tervben vannak most azok domborművek csak. Az égetés körülbelül tízszeresébe kerül, mert egy speciális magas tüzű kemence óriási energiaigénnyel, és olyan villanyszámlát kaptam, hogy csuklottam tőle. Meg kell gondoljam, hogy nagy műveket csináljak-e, mert ha domborművek mennek be, akkor be tudom polcozni, és akkor sűrűn fölpakolva sok befér. Viszont a mellszobrokból csak maximum kettő. Szóval nagyon megdrágult.

Turi Török Tibor egyik domborműve a hévízi kálváriából - Jézust leveszik a keresztről
Turi Török Tibor egyik domborműve a hévízi kálváriából – Jézust leveszik a keresztről

MH: Néhány napja eltávolították a munkácsi Turul szobrot Kárpátalján. Magyar szobrászként hogyan élted ezt meg?

TTT: Ez egy középkori beteg mentalitás, mint az Európai Unió körülbelül, egy diktatúra. De hát ettől az embertől mit lehet várni? Hogyha se intelligencia nincs, se egészséges hajlam ennél a Zelenszkijnél, és hát nem a magyar politikai vezetésnek a fajsúlya ez a szegény ember, csak tőlük telik ki az ilyen. Más ember nem tenne ilyet, mert lejáratja magát. Ezek meg büszkék arra, ami másnak szégyen volna.

MH: Hogyan zajlik nálad a munka?

TTT: Hangos könyvet hallgatok. Nagyon jó! Olyan élvezetes, mintha egész nap olvasnék. Ott vagyok 10 órát, akkor 10 órát olvasok, csak a fülemmel. És akkor úgy jár a kezem, és készítem a műveket.

MH: Örök csatározások témája az, hogy kinek lehet ma szobrot állítani. Kinek lehet?

TTT: Nekem Horthy szobrom sok van. Kenderesen van a Horthy István felesége Edelsheim-Gyulai Ilona. A Horthy megosztó személyiség. Nem maradt volna Magyarországból csak egy Budapest méretű városállam, ha nincsen a Horthy. Károlyi meg Kun Béláék kiárusították az országot. Ott hagyták a frászba’, kirabolták. Ha nem jön a Horthy, ha nincs a nemzetvédés elveszett volna Sopron, Pécs. Tervezték a Titoék, hogy feljönnek a Balaton déli partjáig, a csehszlovákok lemennek az északi partig, a románok a Tisza partig. Megszűntünk volna állam lenni. Horthynak volt rengeteg hibája, de emellett Bethlen nagyon komoly minisztere volt, de ott volt mellette a Klebelsberg Kuno, aki a közoktatást felvirágoztatta. A magyarellenesség, azoknak akik csak állampolgárai az országnak, jó kapaszkodó Horthy.

Keszthely a múzeumok városa

MH: Mesélj nekünk a múzeumaidról!

TTT: Itt Keszthelyen van nekem 7 múzeumom a sétáló hosszában. A recept ugyanaz, mint a szobroknál vagy az írásnál; a nemzeti hagyományok és a nemzettudat erősítése a cél. Láttam Kézdivásárhelyen egy népviseletes babamúzeumot, és az ottani múzeumigazgatónő mellém állt, és az ő segítségével tudtam ezt létrehozni. Elmentem Kolozsvárra, és a Napsugár gyereklap főszerkesztője meghirdette a tömbben és a szórványban élő magyarságnál ebéli szándékomat. Meg lett adva a babaméret és minden, ami szükséges. Csak Erdélyből küldtek 117 ruhát. Aztán a Tücsök nevű pozsonyi lap is hírét vitte, hogy itt Keszthelyen is ápoljuk a magyarságot és hogy be lesznek mutatva a Nagy-Magyarország népviseletei. Ugyanígy megírta a beregszászi Irka lap és egy délvidéki újság is. Az erdélyi babákat Patrubány Miklós gyűjtötte be, és hozta át nekem. Ezt követően, ahogy megnyílt a Népviseletes Babamúzeum az egész már haladt. Szert tettem a Csigaparlamentre.

Csigaparlament: a világon egyedülálló 7,5 méter hosszú óriásmakett. Miskei Ilona néni, aki 1920-ban született, és 1975-tól 14 éven át 4.5 millió pannon-tengeri csiga felhasználásával felépítette a világon egyedülálló makettjét. Az ország különböző bányáiból származó 28 millió éves őstengeri maradványokat a parlament díszítéseit utánozva válogatta. 1999-ben külföldi vevőket elutasítva, a keszthelyi Viselettörténeti Múzeum gondjaira bízta.

Ezután készült el Magyarország legnagyobb történelmi panoptikuma. Atillától egészen Mindszenty bíborosig. Itt a királyok, hadvezérek, írók, költők viaszfigurái vannak, és a híres Wieber Marianna a nagy hírű Zsurzs Éva rendező hölgynek a jelmez tervezője készítette – óriási munkával önköltségen – a jelmezeket. Utána jött a Játék és a Nosztalgia múzeum és a többi. Sokat köszönhetnek az intézmények Csótár András képviselőnek és Kenesei Zoltán volt alpolgármesternek.

Azonban, a majdnem negyed évszázados nemzettudat-formálás után eljutottunk arra a pontra, ahol a megemelkedett rezsi költségek miatt kétségessé vált a folytatás.

Turi Török Tibor által alapított keszthelyi múzeumok

Keszthelyi Népviseletes Babamúzeum
Erotikus Panoptikum
Kínzómúzeum
Játékmúzeum
Nosztalgiamúzeum és Giccs Látványtár
Tüskevár Panoptikum
Történelmi Panoptikum

A múzeumok és a művész elérhetőségei

Keszthelyi Belvárosi Múzeumok Tel./Fax: +36 83 318 855, info[kukac]babamuzeum-keszthely.hu
/a [kukac] helyére:@/
Turi Török Tibor Szobrász facebook oldala
Múzeumpark – Keszthely youtube

A művész megjelent írásai

A hó kint hull
Az úté a csapa, enyém az irány!
Kültelki okoskodás, aforizmák 2019
Lőrinc történetek, 2019
Szőke Szöszi története, 2019
Unatkozom magam nélkül…, novellák 2019
Helka és Kelén balatoni regéje
Miska, 2020

Az elnyert elismerések

2003
Rákóczi Szövetség Arany diplomája
2006
Kossuth Szövetség Arany diplomája
2009
Pro Cultura díj a Népviseletes Babamúzeumért
2017
Magyarságért Érdemrend
Nemzetőr ezredese cím
Nemzetőr Csillag kitüntetés
Padmaniczky és Pro Urbe díj
Krúdy Gyula díj

Szobrok az Anyaországban

Alsónemesapáti: Petőfi Sándor dombormű
Badacsony: Petőfi Sándor, Kisfaludy – Szegedi Róza páros, Lányi Antal, Udvardy Erzsébet, Helka és Kelén balatoni regénye domborművei.
Badacsonytördemic: Bódi Mária Magdolna
Balatonalmádi: Márton Áron (köztéren), Kézfogás -Európa-Szoborpark
Balatonszentgyörgy – Futó Elemér, Honvéd dombormű, Dobó István, Sárkányölő Szent György, Festetics László, Kandó Kálmán
Bazsi: Berzsenyi Dániel, Simon István (mellszobor)
Budapest: Mindszenty József (Lehel tér), Kodály Zoltán (Rákosliget), Halmos Béla (Hagyományok háza), Csík Ferenc (Cs. F. iskola), Corvin köz Jáhn Ferenc (Dél-pesti kórház), Puskás Ferenc (Ált. Isk.), Hunyadi János (Attila Hotel szoborpark)
Csenger: Vasváry Pál
Egervár: Egervári László mellszobra
Eger: Beatles Emlékmúzeum relief ( köztéren )
Fenékpuszta: Patkó Jancsi és Nádi Jancsi betyárok domborműve.
Fonyód: Molnár Csilla
Gyenesdiás: Palkó Sándor, Kárpáti János, Oppel Imre, Darnai-Dornyay Béla, Hun vitéz, Puskás Ferenc, Grosics Gyula, Gyenes dombormű (Polg. Hiv.)
Keszthely: Gyöngyösi Csárda: Köked Pista és Vak Illés betyárok
Hévíz: Lulu (temető)
Hajdúböszörmény: Baltazár Dezső
Hódmezővásárhely – Csánytelek: Szt. László
Izsák: Zsolt, Kun huszár
Kapuvár: Berg Gusztáv mellszobor, Berg Gusztáv dombormű
Kapolcs: Művészetek völgye kabalaállat – csiga
Kenderes: (Horthy Múzeum) Edelsheim Gyulai Ilona
Kunszentmiklós: Kun Vitéz, Banyák Kálmán.
Kardos: Petőfi Sándor
Mélykút: Kun harcos
Nagyvázsony: Kinizsi Pál, Kinizsi triptichon,
Nemesvámos: Petőfi Sándor dombormű
Nagykanizsa: Halis István Városi könyvtár
Nyíregyháza: Sitku Ernő dombormű, Sípos Kund Kötöny mellszobor, Tatos István dombormű, Farkas “Shulcz” Tibor
Orosztony: Thury György
Orosháza: Székács Elemér, Mokry Sámuel, Baross Gábor
Pacsa: Kiss Dénes
Parassapuszta: Arnold Mihály
Sárvár: Nádasdy Tamás – Kanizsai Orsolya páros mellszobor, Sylvester János.
Sümeg: Kisfaludy Mór, Petőfi találkozik Kisfaludyval – Főtér
Szombathely: Kalkuttai Szt. Teréz
Szentes: Csontváry Kosztka Tivadar, Stammer alispán, Rimely Dezső
Szank: Zank vezér
Szőcsénypuszta: Szőcsény vára, Szűz Mária rozetta
Tapolca: Batsányi Ferenc dombormű
Tótkomlós: A megfeszített, II. Szent János Pál, II. Rákóczy Ferenc (temetőben), Kalkuttai Szt. Teréz
Várpalota: Thúry György, Csík Ferenc-sportcsarnok
Veszprém: Petőfi Sándor ( Petőfi Sándor színház ), Bódi Mária Magdolna (érseki palota), Árpád házi Szt. Margit
Zalaszántó: Petőfi Sándor, Gersei Pethő János, Szt. László
Zalaszentgrót: Bem József.
Zalaszentgyörgy: Petőfi Sándor, Csány László, Zrínyi Miklós
Zalavár: Betlehemi elefánt
Zelemér: Attila

Szobrok az Anyaország határain túl

LENGYELORSZÁG
Krakkó: Báthory István
DÉLVIDÉK
Horgos: Kárász Karolina, Szt. Orbán
Tótfalu: Szt. II. János Pál
Versec: Herczeg Ferenc
Zenta Kórház kápolna: Szűz Mária
Ada temető: A megfeszített
Székelykeve: Petőfi Sándor, I Péter király
ERDÉLY
Tusnád: Molnár Elemér, Márton Áron,
Sepsiszentgyörgy: Puskás Tivadar, Zaturecky Emilia, Csutak Vilmos
Csomakőrös: Kőrösy Csoma Sándor
Csíkszentkereszt: Torma Zsófia
Parajd: Áprily Lajos
Bereck: Gábor Áron mellszobor, Gábor Áron dombormű
Székelyudvarhely: Székely vitéz
Szentegyháza: Román betörés, Márton Áron, Dr Gyalog Sándor
Pécska: Szent István
Csókakő: Báthory István
FELVIDÉK
Tallós: Mindszenty mellszobor, Kitelepítés dombormű,
Léva: II. Kohári István (vár), Revitzky Gyula, Kittenberger Kálmán
Zselíz: Fischer Colbirie Ágoston, Franz Sacher
Fülek: I. Kohári István (vár), II. Kohári István
Martos : Magyar hős – Vecsey Lajos.
Nagykapos: Petőfi Sándor, Erdélyi János, Mécs László, Nagy magyarjaink (Magyarház -szoborkiállítás: Vak Bottyán, Liszt Ferenc, Királyi fej, Magyar vitéz, Sziszi),
Borsi: Bezerédj Imre
Vak Bottyán, Bezerédj Imre
Nagyszelmenc: Dobó István (vár)
Kaposkelecsény: Dobó István
KÁRPÁTALJA
Szerednye: Dobó István
Beregszász: Szikora József (rektor), Rákóczi Ferenc
Verecke – Szolyva: II. Rákóczi Ferenc

Az interjút készítette: Szabó János Zsolt

Print Friendly, PDF & Email