Magyarságunk Hungarikumunk

„Katakombák magyarja“ – könyvbemutató a Kossányi József Alapiskolában

„Katakombák magyarja“ – könyvbemutató a Kossányi József Alapiskolában

Április 5-én iskolánkban könyvbemutatóra került sor. Czapáry-Martincsevics András kutató-író mutatta be saját könyvét Mécs Lászlóról, melynek címe: Katakombák magyarja – Mécs László megfigyelési dokumentumai (1945-1978).

Hogy hogyan is valósulhatott meg a könyvbemutató? Könyvtáros lévén sokat nézem az újonnan megjelent értékirodalmat, magam is kutatok és írok általam értékesnek tartott, ködbe merülő emberekről, akik szülőfalumban, Komáromszentpéteren éltek és alkottak. Így figyeltem fel egy könyvbemutatóra a világhálón. Utána kerestem a könyvnek és a szerzőnek
egyaránt. Mivelhogy véletlenek nincsenek, egy februári napon üzenetet kaptam Andrástól, hogy mit szólnék hozzá, ha Szentpéteren is bemutatná a könyvét. Nagyon megörültem, mert nem tudtam, hogyan is szólíthatnám meg én Őt a bemutatóval kapcsolatosan. Megkérdeztem természetesen az iskola igazgatóját, engedélyezi-e a könyvajánlót előadással egybekötve.
Megkaptam az engedélyt, kezdetét vette a hely és a dátum kiválasztása. Március és április között tanakodtunk közösen Andrással. A hely korábban meglett, iskolánk Kossányi-terme, amelyben ünnepi eseményeket is rendez intézményünk. Az időpont végül egy, számunkra, magyarokra, szomorú emléknapra esett, a „Beneši dekrétumok – a Kassai kormányprogram” napjára, április ötödikére. Délelőtt 10 órai kezdéssel. Egy kérése volt felém, hogy hívhatna-e társelőadókat, a naszvadi Mécsvirág Irodalmi Kör négy tagját, akik Mécs László verseivel tennék színesebbé a könyvbemutatót. Kérését örömmel
fogadtam, felvettem a kapcsolatot Csontos Erzsébettel a csoport vezetőjével.

Czapáry-Martincsevics
András Katakombák magyarja című Mécs Lászlóról szóló könyvének bemutatóján
Czapáry-Martincsevics
András Katakombák magyarja című Mécs Lászlóról szóló könyvének bemutatóján

Diákoknak eddig még nem mutatta be a szerző a könyvét, nem volt tapasztalata abban, hogyan és mennyire figyelnek az előadásra. Bő egy órában lépésről-lépésre bemutatta Mécs László munkásságát, életét, az Őt megfigyelő szervek és emberek nevét. Előtte azonban kitért a Beneši dekrétumokra, elmondta diákjainknak, miért is kell emlékeznünk, miért nem szabad elfelejtenünk ezt a dátumot, milyen utóhatásai vannak ennek az embertelen cselekedetnek. Kivetítő felhasználásával betekintést nyerhettek a tanulók a könyv egyes fejezeteibe. A téglafal a beépített ügynököket jelképezte, Ők voltak a „téglák a hit falában”, levéltári anyagok ügyiratait is megismerhették,melyeket András hosszú évek során összegyűjtött és a könyvébe is bekerültek. Továbbá a premontrei szerzetesrendek világába is betekinthettünk. Egy-egy fejezetnél verset is hallhattunk, melyet a naszvadi Mécsvirág Irodalmi Kör tagjai adtak elő kellő pátosszal, áhítattal. A diákok megilletődötten, komolyan figyelték az előadást. Számukra ismeretlen volt Mécs László, hiszen az oktatási tananyagokban még most sem tanulnak papköltőkről, a 20. Század egyházi irodalmáról. Az előadás végén meg is vásárolhattuk a könyvet. Egy újabb értékkel lettünk gazdagabbak az előadás, szavalat és a könyv által együttesen.

Írta: Sárközi Anasztázia
nevelő-könyvtáros
Kossányi József Alapiskola és Óvoda
Komáromszentpéter