Magyarságunk Hungarikumunk

Esterházy János Szentpéteren?

Esterházy János Szentpéteren?

Esterházy János Szentpéteren?

Számtalan felvidéki városban, településen, Esterházy emléktáblát, szobrot avatnak. A mártír gróf, aki kiállt mindvégig az igazság, emberség, emberi jogok mellett, életét adta mindezekért. Alsóbodokon méltó zarándokhelyet, emléket
állítottak szellemiségének. Szabadegyetem jött létre, ami megerősíti a még mindig kételkedőt abban, hogy igenis Esterházy János jóvátételt érdemel, elvei, magatartása példaértékű napjainkban is.

Hogy hogyan kötődik a mi falunkhoz, Komáromszentpéterhez? A választ ismételten a Komáromi Lapokban találtam a Hungaricana közgyűjteményi portálon. Egyszer megtaláltam, majd nem tudtam, hogy tényleg jól láttam-e.
Egy másik számában a KL-nak azt olvastam, hogy képviselőt küldött maga helyett. Ma újra megtaláltam az 1934-es cikket, amelyet le is mentettem, a címszót és a dátumot képernyő felvétellel is megerősítettem, nehogy
akaratlanul is félrevezessek embereket, akik olvassák írásaimat. Amennyiben a korabeli sajtó valótlant ír, akkor én azt idézem, de én úgy gondolom, a valóságot írta 1934-ben a tudósító.

Annyira köztiszteletnek örvendett a Keresztényszocialista Párt községünkben, hogy már a falu határában küldöttség fogadta Őt és társait; Alapy Gyulát, Jabloniczky Jánost, Derfinyák Gusztávot, mégpedig ötven tagú ifjú biciklista Holecz János vezetésével. Holecz János helyi kisgazda volt. A községbe érve áthaladtak a gyönyörűen virágokkal feldíszített diadalkapun, ahol további küldöttség várta a pártvezéreket. Név szerint: Molnár Mária a Magyar leányok és asszonyok képviseletében, Gerencséri Sándor a legények, Németh Ignác a párt, Molnár Vilmos községi bíró, a párt községi képviselő-testületi tagjai nevében üdvözölték a közszeretetben álló országos pártelnököt és vezetőit. Igar Vilmos helyi szervezeti elnök megnyitó beszéde után Esterházy János szólt az egybegyűltekhez. A cikket teljes terjedelmében elolvashatja az olvasó az írásom alatti linkre kattintva, de mégis szeretnék egy idézetet kiírni, amely mélyen megérintett engem:

“…Eljöttem beszámolómat megtartani. Mi magyarok törvénytisztelők vagyunk, mi csak a törvényes keretek között mozogva dolgozunk, soha olyat nem teszünk, ami törvényellenes, mi csak a jogainkat követeljük. Mi minden tekintetben eleget teszünk kötelezettségeinknek úgy az adózás, mint más tekintetben.”

Gróf Esterházy János
Gróf Esterházy János

Eddig az idézet, de ismételten írom, nagyon érdemes végigolvasni teljes terjedelmében a cikket, ahol az egész beszéd olvasható. Még a sorok olvasása közben is megjelent előttem szelíd arca, nyugodt, békés hangja, halvány mosolya. Beszédét szűnni nem akaró tapsvihar és éljenzés követte. Ezután dr. Alapy Gyula mondta el beszámolóját. Ő rámutatott a munkanélküliség rémére, amely főként a falvakat és tanyákat érintette azokban az időkben. Őt is megéljenezték és tapsolták.
Jabloniczky János beszámolója az igazságról szólt, hogy mennyire fontos mindig kimondani azt, ami minket, magyarokat érint. Kiemelte a gyerekeket, akik nem járhatnak iskolába. Majd a politika felé irányult beszéde, amelyben kifejtette, mennyire veszélyes lenne egy újabb háború kitörése. Az európai civilizáció teljesen megsemmisülne. Utolsóként a vendégek részéről Derfinyák Gusztáv szólt a néphez. Ő a szervezkedés fontosságáról beszélt lelkesen. Az impozáns népgyűlés Gerendás Károly lelkes beszédével és Igar Vilmos zárószavaival ért véget.

Írta: Sárközi Anasztázia
nevelő-könyvtáros
Kossányi József Alapiskola és Óvoda
Komáromszentpéter

Forrás: Komáromi Lapok, 1934. június 13. Az országos keresztényszocialista párt Komáromszentpéteren […]