fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Edelény

Itt jársz: Kezdőlap » Edelény

L’Huillier–Coburg kastély (Eszterházy-Forgách kastély)

http://edelenyikastely.hu/

M. Tóth Géza 3D-s filmjének előzetese – Lieb Ferenc, az edelényi festő

Református templom

Műemlék református templom. 1330 körül épült. A nyolcszög 3 oldalával záruló, támpilléres, sugárboltozatos záródású mérműves kétorrtagos ablakai a környék legszebb gót stílusú műemlékei közé tartoznak. 1696-ban kibővítették. Ekkor készült tornácos toronysisakja. Az újabb rész hajójában festett famennyezet, díszes szószékkorona /1705/, gótikus ablakok. Jobb oldalhomlokzatának faragott fakapuja1785-ből való, bevésett latin bibliai felirattal, amelynek fordítása: “Oh, Jehova, add amit elrendelsz, és rendeld el, amit akarsz.” 1930-ban neogótikus bejárati kaput nyitottak rajta Schulek János tervei alapján, átalakították, tornyát újjáépítették, hogy elnyerje jelenlegi beosztását és formáját. – olvashatjuk a templom bejárata közelében elhelyezett táblán.

Az első és második világháború hőseinek emlékműve

A marosvásárhelyi születésű Székely Károly Mátray Lajostól, majd a párizsi Julian akadámián, és idehaza Stróbl Alajos tanítványaként sajátította el a szobrászatot. Dolgozott Brüsszelben is, majd a nagy háború kitört, amiben megsérült, kitüntették, és folytatta a szobrászkodást. 1930. szeptember 14-én avatják fel a Hősök terén Edelény Hősi emlékművét. Az emlékművön magyar baka áll, mögötte egy obeliszken lévő kitárt szárnyű turul a karmaiban kardot tartva. 1951-ben traktorral letörték az obeliszk felső harmadát a turulmadárral együtt. Noha, az emlékművet a megmaradt részében rendbe hozták, azonban a turul nem került meg. A rendszerváltás után kellő akarattal sikerült Stremeny Géza budapesti szobrászművésznek helyreállítani az emlékművet: a szobrot, az oszlopot és a turult is. Az új felavatására 1991. március 11-én került sor. Ezen emlékműre már felkerültek a II. világháborúban elesettek és a zsidó áldozatok nevei is.

Forrás: Hadobás Pál – Emlékhelyek Edelényben, 2004

Jézus Szíve római katolikus templom

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékműve

A téren kialakított emlékműnél 13 félkörben elhelyezett “síremléken” a 13 aradi vértanú nevét olvashatjuk. A félkör középpontjában pedig egy kopjafa áll, és előtte egy tábla gróf Battyhány Lajos Magyarország első alkotmányos miniszterelnökének nevével. A kopjafát az arlói fafaragó Gál János készítette, és eredetileg a 13 vértanút egy félkörívben kialakított rózsa lugas szimbolizálta 1-1 boltívvel. Az emlékhelyet 1990. március 15-én adták át.

Forrás: Hadobás Pál – Emlékhelyek Edelényben, 2004

A kommunista diktatúra minden Bódva-völgyi áldozatának emlékműve

1956-os emlékmű

Szent István királyunk mellszobra

“E földvár volt a Szent István király által alapított Borsod vármegye első központja.”

2001. augusztus 20-án avatták fel először ünnepélyes keretek között Csirpák Viktória szobrászművész Szent István királyról formázott mellszobrát a Borsodi földvár területén a feltárt esperesi templom közelében. A szobrot 2007-ben a belvárosba helyezték át, mert előző helyén megrongálták. Szent István alakja alatt egy domborművön életének jelentős mozzanatait láthatjuk, illetve a fenti sorokat a talapzatának kövébe vésve.

forrás: Túrautak, várak, látnivalók Magyarországon – Borsodi földvár
Edelény 30 éve város – szerk. Hadobás Pál, Edelény, 2016

A Bódva patak

A Három tavasz emlékmű és a Művelődési Központ

Izsó Miklós mellszobor

Izsó Miklós a nemzeti szobrászat neves képviselője a XIX. századból. A gimnáziumot Sárospatakon végezte el. Szolgált az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban, aminek harcaiban megsebesült, majd a világosi fegyverletételt követően bujdosásra kényszerült. Tanult Ferenczy Istvánnál, dolgozott bécsi műtermekben és a müncheni akadémián képezte tovább magát. A szobrászművészetével elsőként formázott meg magyar népi figurákat. Az áttörést a “Búsuló juhász” szobrával érte el 1862-ben Münchenben. A szabadságharcban fegyverrel, azt követően művészetével harcolt a nemzetért. Alkotásaiban a népi témák, illetve a haza nagyjai jelennek meg.

Akasztották a hóhért. A nagy szobrászművész bronz mellszobrát egy másik szobrászgéniusz készítette el: Kisfaludy Strobl Zsigmond 1972-ben.

Az Olvasó lány szobor

Az Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola udvarán 1975-ben helyezték el Demjén László mészkőből készült alkotását az Olvasó lányt.

Borsodi református templom

Borsodi Tájház

A Borsodi földvár

A millennium emlékkereszt (maradványa) a földvárban

Az államalapítás 1000. évfordulóján 2000. augusztus 20-án avatták fel az emlékkeresztet a Borsodi Földvár területén. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Wolf Mária a Magyar Nemzeti Múzeum régésze, aki 1987-től 1999-ig ásatásokat végzett a területen. Sajnos ma már csak a kereszt csonka látható.

Forrás: Hadobás Pál – Emlékhelyek Edelényben, 2004

Közli településekért látogasd meg a Térképet!

Print Friendly, PDF & Email