fbpx
Magyarságunk Hungarikumunk

Megemlékezés

Szent István nap és az új kenyér ünnepe Komáromszentpéteren

Szent István ünnepe minden magyar ünnepe, bárhol is éljen a nagyvilágban. Így van ez falunkban, Komáromszentpéteren is. Az apostolkirálynak köszönhetjük, hogy ma is hallani magyar beszédet az anyaországban, az elszakított területeken (bármennyire sérti ez a trianoni utódállamok vezetőinek füleit), a szórványban, mindenütt ezen a földgolyón.